Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
 • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
 • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
 • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
 • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
 • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
 • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Ağustos 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  M.06.3.KEÇ.0.10-301.03-                                                                            ... / 07 /2013

Konu : Ağustos 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/08/2013 Perşembe günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 1. Yoklama
 2. İlçemiz Çalseki, Güzelyurt, Kösrelik ve Sarıbeyler Mahallelerinde Kadastro çalışmalarına başlanacağından dolayı, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere 6 adet Bilirkişi seçilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Kanuni Mahallesi 16599 nolu adanın güneydoğusunda bulunan park alanında 8x5=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Kanuni Mahallesi 90844 ada 1 ve 2 sayılı parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  
 5. Bağlarbaşı Mahallesi 33115 ada 23 parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  
 6. Şehit Kubilay Mahallesi 30054 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parsellerde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  
 7. Yükseltepe-Taşlıtepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Planı hükümleri 6.1.2. nolu plan notunun son fıkrasının “İlave inşaat alanı sadece parsel büyüklüğü minimum 5000 m2 olan 20m ve 30m’lik ana yola cepheli parsellerde zemin ve bodrum katlarda ticaret alanı olarak da düzenlenebilir” plan notu yerine “Parsel büyüklüğü minimum 5000 m2 olan ve 20 m - 30 m’lik yollara cepheli olan parsellerde zemin ve bodrum katlar ticaret alanı olarak düzenlenebilir. Ticaret alanı toplamı inşaat alanının %15 ini geçemez.” Şeklinde düzeltilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait Kamilocak Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu   
 9. Belediyemizce yaz aylarında yaz okulları haricinde, gençler için hangi faaliyetleri yaptığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu  
 10. İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik, Çevre Günü düzenlemesi çerçevesinde nelerin yapılıp yapılmadığının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 11. İlçemize bağlı olan Bağlum Mahallesinde hijyenik olmayan koşullarda genel de küçükbaş olmak üzere hayvan kesimleri yapılmakta olup, aynı zaman da mahalle aralarında bulunan hayvan barınaklarının kokuları yaz aylarıyla birlikte daha da arttığından, söz konusu hususların vatandaşlarımızın mağdur edilmeden çözüme kavuşturulması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 12. Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele” için alınan önlemlerle ilgili komisyonca hazırlanan rapora istinaden ilgili müdürlükle beraber bir çalışma yapılarak, vatandaşlarımı bilinçlendirmek amacı ile el broşürleri dağıtılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu  
 13. Belediyemiz tarafından düzenlenen Yaz Okulları faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu  
 14. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 15. Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 01.01.2013-30.05.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 16. Kültür ve Sosyal İşler  Müdürlüğü’nün 01.01.2013-30.05.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 17. İlçemizdeki engelli rampaları ile görme engelli iz yollarına engel teşkil eden ağaç, elektrik direği ve benzeri cisimlerin belediyemizce kaldırılması veya kaldırma yetkisi olan kurum ve kuruluşlarla yazışma yapılarak gerekli çalışmanın yapılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu  
 18. İlçemizin tanıtımına katkı sağlayabilecek Tarihsel ve Kültürel değerlerin araştırılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 19. Belediyemizce yapılan etkinliklerin halk nezdinde verimliliğinin araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 20. İlçemizde bulunan Belediyemize ait Teleferik Tesislerinin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu  
 21. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Dolmuşçu esnaflarımızın tespit edilmesi ve sorunlarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu
 22. Belediye Meclisimizin 14.07.2008 tarih ve 100 sayılı kararı ile Moğalistan’ın Bayan Ulgi şehri ile kardeşlik kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda Moğalistan’ın Bayan Ulgi şehrinin Belediye Meclisinde de aynı doğrultuda bir karar alınması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu  
 23. İlçemizde ikamet eden engelli vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Girişimcilik Kurslarının açılması için gerekli incelemelerin yapılarak ihtiyaç duyulan branşlarda eğitimleri verilmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu
 24. İlçemizdeki vatandaşlarımızdan gelen uyarılar doğrultusunda, yapılan Sinekle Mücadelenin daha aktif ve verimli olabilmesi için gerekli araştırmaların yapılması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 25. Önergeler