Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Ağustos 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /07/2014

Konu : Ağustos 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04/08/2014 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı toplantısını başlatacaktır.

 

G Ü N D E M

 

1.      Yoklama

2.      Geçen toplantı tutanak özeti

3.      Çarşamba günü kurulan Çaldıran Kapalı Semt Pazarının, Pazartesi günü kurulması hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      Belediye Meclisimizce alınan 01.07.2014 tarih ve 267 sayılı meclis kararının tashihi hakkındaki Başkanlık yazısı.

5.      Şehit Kubilay Mahallesi 32895 ada 1, 2 ve 3 numaralı parsellerde 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6.      Mülkiyeti Belediyemize ait Etlik mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

7.      İlçemizde bulunan Gençlik ve Spor Derneklerinden Ayvalı Spor Kulübü ve Meteoroloji Spor Kulüplerinin çalışmalarının yerinde incelenerek belediye meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

8.      İlçemiz sınırları içerisinde bulunan hastanelerin ve aile sağlığı merkezlerinin tıbbi atıklarının evsel atıklarla birlikte toplanıp toplanmadığının araştırılması, ayrı toplanıyorsa bunun için fiziki şartlarının yeterliliğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

9.      Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Belediyemizin yapacağı çalışmaların araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

10.  Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

11.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

12.  Belediyemiz birimlerinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 01.01.2014-31.05.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

13.  Belediyemiz birimlerinden Etüd ve Proje Müdürlüğü’nün 01.01.2014-31.05.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

14.  Belediyemiz ve Belediyemize bağlı şirketlerde geçici veya sözleşmeli olarak çalışan engelli personelin sayısının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

15.  Sokak aralarında gezen başıboş hayvanlardan (köpek) zarar gören insanların Belediyemize yaptıkları şikâyetleri giderecek ne tür önlemler alındığının araştırılıp meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu.

16.  Önergeler

 

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı