Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Aralık 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

  T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.3.KEÇ.0.10-301.03-                                                                             ... / 11 /2012

Konu : Aralık 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03/12/2012 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 

1-      Yoklama

2-      Ödenek aktarılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

3-      Ödenek aktarılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

4-      Mülkiyeti Belediyemize ait Şehit Kubilay Mahallesi 32987 ada 15 parselde bulunan 419 m2 arsanın satışının yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

5-      Yayla Mahallesi Ş. Mustafa Erciyes Cad. üzerinde imar planında cami alanı olarak ayrılan mülkiyeti Belediyemize ait olan ve 3500 m2 alana sahip imarın 30681 ada 2 sayılı parselinin Kur’an Kursu yapılabilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ile 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Keçiören Müftülüğü) tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

6-      Yükseltepe Mahallesinde imar planında cami alanı olarak ayrılan imarın 90673 ada 8 sayılı parselde yeni bir camiinin yapılabilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ile 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince mülkiyeti Belediyemize ait olan 325/2775 m2 oranındaki 325 m2 hissenin Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Keçiören Müftülüğü) tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

7-      Ufuktepe Mahallesinde imar planında cami alanı olarak ayrılan mülkiyeti Belediyemize ait olan ve 2055 m2 alana sahip imarın 31219 ada 1 sayılı parselinin cami yapılabilmesi amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (e) fıkrası ile 75. Maddesi (d) fıkrası gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı’na (Keçiören Müftülüğü) tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

8-      Pınarbaşı Mahallesi 34724 ada 6 parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

9-      Ovacık Mahallesi 90497 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılı parsellerde hazırlanan imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

10-  Güçlükaya Mahallesi 34716 ada 7 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

11-  Köşk Mahallesi 30640 ada 17 parsele ait uygulama imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

12-  Belediye Yönetmelikleri hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu  

13-  İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesinde imar planında park alanı kullanımına ayrılan 33037 ada 7 parseldeki taşınmaz da Zehra CAVCAV verasetçilerine ait bulunan 190 m2’lik tapulu mülkiyetin yanlışlıkla kamu alanına yerleştirildiği, bu nedenle yapılan hatanın düzeltilmesi için kamulaştırılma yapılması veya anılan hissenin Belediyemize ait taşınmazlarla takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu  

14-  “Bağlum Mahallemizin Belediyemiz tarafından uygun görülen bir alanına halkımızın spor ve yürüyüş yapabileceği yürüyüş yolu ve spor alanı yapılması” hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu  

15-  “İlçemiz sınırları içerisinde gürültüyle mücadele etmek amacıyla “Gürültü Kirliliktir, Sessizlik Huzur Verir” kampanyası başlatmak için nelerin yapılıp yapılamayacağının araştırılıp incelenmesi” hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  

16-  “24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle Belediyemiz sınırları içerisinde bir okulumuza ziyarette bulunulması” hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu  

17-   “Belediyemiz tarafından İlçemizin çeşitli semtlerine yapılan 5 adet kapalı spor salonlarının yerinde araştırılıp incelenmesi” hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu  

18-  “İlçemizdeki isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi” hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu  

19-  “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01.01.2012-31.10.2012 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi” hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

20-  “Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 01.01.2012-31.10.2012 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi” hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

21-  “İlçemiz sınırları içerisinde Engelli bireylerin işgücü piyasasına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla kendi işini kurmak isteyen girişimcilere hayallerini gerçekleştirme imkanı sunulması konusunda nelerin yapılıp yapılamayacağı konusunun araştırılıp incelenmesi” hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu  

22-  “İlçemizin kuruluşundan bugüne kadar tarihçesinin araştırılıp gerekli dokümanların çıkarılarak ilçemize yakışır Kent Tarihi müzesinin oluşturulması için gerekli çalışmaların yapılması” hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

23-  “Belediyemiz bünyesinde bulunan ve halka açık tesislerden halkın ne şekilde yararlandığının ve hizmetlerin ne şekilde verildiğinin halkı bilgilendirmek ve faydalandırmayı sağlamak amacıyla broşür bastırılıp evlere dağıtılması” hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

24-  “Belediyemize ait Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün ilçemizde bulunan yardıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını giderme noktasında kaç aileye yardım yapıldığının araştırılıp tespit edilmesi” hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

25-  “İlçemizde bulunan Kuruyemişçi Esnafının Belediyemiz ile ilişkilerinin ve sorunlarının araştırılıp incelenmesi” hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu 

26-  “Belediye Meclisimizin 01.09.2006 tarih ve 362 sayılı kararı ile Özbekistan/Semerkant şehriyle kardeş belediye kararı alınmış olup bu karar doğrultusunda kardeş şehrimizin de aynı şekilde meclis kararının alınması doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması” hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

27-  “Kırsaldan yoğun göç alan ilçemizde yaşayan ailelerin şehir hayatına uyum sağlamalarıyla ilgili olarak, Belediyemizin hangi çalışmaları yaptığının araştırılması” hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

28-  “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Huzurevin de bakılmakta olan yaşlıların bayram nedeniyle istek ve taleplerinin değerlendirilerek, karşılanmasını, yakınlarıyla diyalog kuramayan yaşlılarımızın bu önemli günlerde yakınları ile bir araya getirilmesi hususunda ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması” hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

29-  Önergeler