Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Ekim 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.3.KEÇ.0.10-301.03-                                                                             ... / 09 /2012

Konu : Ekim 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/10/2012 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Yaşar AKŞAN

Başkan Vekili

 

G Ü N D E M

 

1-      Yoklama

2-      Belediyemizin 2013 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

3-      Belediyemizin  2013  Yılı Performans Programı hakkındaki Başkanlık yazısı.

4-      Belediyemizin yapacağı hizmet ve yatırımlarda kullanılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğünden kredi kullanılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

5-      Sancaktepe Mahallesi 31524 ada 1, 2, 3, 5 ve 6 sayılı parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

6-      Yayla Mahallesi 30776 ada 2 sayılı parselin cami alanına ait imar plan değişikliği teklifi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7-      Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bağlum Belde belediyesine ait uygulama imar planlarının Ankara 7. İdare mahkemesinde açılan 19.04.2012 tarih ve E:2011/1168 sayılı dava neticesinde yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden ötürü 2007 yılından günümüze kadar Bağlum Mevkiinde yapılaşma gerçekleşmemektedir. Bu durum parsel maliklerini mağdur etmektedir. Söz konusu mağduriyetin giderilebilmesi için Bağlum Mevkiinde yapılaşmanın yoğun olduğu yerleşik alanda mevcut yapılaşma haklarını dikkate alan 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8-      Şehit Kubilay Mahallesi 30471 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9-      Bademlik Mahallesi 32989 ada 3 Parsel ile Osmangazi  Mahallesi 31279 ada 1 Parselde  İmar  Plan Değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10-  Mülkiyeti Belediyemize ait Mersin Erdemli Dinlenme Tesisleri’nin kiraya veriliş şartlarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

11-  İlçemiz sınırlarında spor alanı olarak ayrılmış yerlerin tespit edilerek tesis kurulmaya müsait olanların değerlendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

12-  İlçemizde yapılan ilaçlama işlemleri kapsamında hijyen gerekliliği noktasında öncelikli bölgelerden olan okul, cami ve kreşlerin de ilaçlama yöntemiyle dezenfekte edilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

13-  İlköğretim okulunda ilçemizdeki okullardan herhangi birinin ziyaret edilerek ihtiyaçlarının belirlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

14-  Belediyemizin yapmış olduğu hizmetlerin halkımıza ne derece ulaştığı ve halkımızın hangi iletişim yollarıyla bu bilgilere sahip olduğunun araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

15-  İlçemizdeki isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

16-  Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2012 – 30.08.2012 tarihleri arasına ilişkin gelir ve gider kalemlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

17-  Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2012-31.08.2012 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

18-  İlçemizde bulunan parklarda engellilerin kullanımını kolaylaştırıcı iz yol, engelli rampası vb. düzenlemelerin bulunup bulunmadığının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu  

19-  Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin Keçiören ve Ankara için faydalarının ne olduğunun araştırılıp incelenmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

20-  Belediyemiz AK Masa birimine İş-Kur’la alakalı kaç kişinin müracaat ettiği ve bu yolla kaç kişinin iş sahibi olduğunun araştırılıp incelenmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

21-  Kalaba Yüzme Havuzu ve Spor Tesisimizin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

22-  İlçemizde bulunan  Lokanta Esnafının çalışma şartlarının ve Belediye ile ilişkilerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

23-  Belediye Meclisimizin 01.05.2006 tarih ve 180 sayılı kararı ile Makedonya’nın Plastisna kentiyle kardeşlik ilişkilerinin pekiştirilmesi ve kültürel ilişkilerin artırılması amacı ile alınan meclis kararına istinaden gerekli çalışmanın yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

24-  İlçemizde ikamet eden engelli vatandaşların belediyemiz sosyal tesislerinden ne ölçüde yararlanabildiklerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

25-  Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarının durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

26-  Önergeler