Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
 • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
 • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
 • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
 • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
 • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
 • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Ekim 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  M.06.3.KEÇ.0.10-301.03-                                                                               ... /09/2013

Konu : Ekim 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/10/2013 Salı günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 

 1. Yoklama
 2. Belediyemizin 2014 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Belediyemizin  2014  Yılı Performans Programı hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Aşağı Eğlence Mahallesi 9391 ada 6, 13 ve 19 sayılı parsellerde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  
 5. Bağlum 2. Etap Uygulama İmar Planına İtirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  
 6. Kanuni Mahallesi 90846 Ada 1 ve 5 sayılı Parsellerde Plan Tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  
 7. Bağlum Mahallesi 2730 Ada 4 sayılı Parselde 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Kanuni Mahallesi 30333 ada 11 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait Çiçekli mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 10. Yaz Okulları kapsamında, kaç branşta uygulama yapıldığı ve katılım sayısının ne kadar olduğunun araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 11. İlçemizde sivrisinek ve karasinek ile yapılan uçkun mücadelemizde ilaçlama hangi aralıklarla ve sıklıklarla yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 12. Ekim ayının ilk haftası Dünya Çocuk Günü olması sebebiyle ilçemizde tespit edilen bir okulun ziyaret edilmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz bünyesindeki Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 14. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 15. Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2013-31.08.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 16. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 01.01.2013-31.07.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 17. 2013-2014 Eğitim ve Öğretim yılında ilçemizde okula başlayacak olan Engelli çocuklarımızın okul ihtiyaçlarının Belediyemizce karşılanıp karşılanmayacağının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
 18. İlçemiz sınırları içerisindeki tarihi ve turistik değeri olan ağaçların tespit edilmesi  hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 19. İlçemizde bulunan Etlik tam Olimpik Yüzme Havuzun da görevli belediye personeli ile halkımız arasındaki diyalogun nasıl olduğu ve halkımızın tesisimiz ile ilgili istek ve şikayetlerinin olup olmadığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 20. Belediyemize ait Etlik Yüzme Havuzun da yaz aylarında yapılan faaliyetlerin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 21. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Kıraathane işleten esnaflarımızın sorunlarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu
 22. Belediye Meclisimizin 01.08.2008 tarih ve 257 sayılı kararı ile Polonya’nın Tomowskie şehri ile kardeşlik kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda Polonya’nın Tomowskie şehrinin Belediye Meclisinde de aynı doğrultuda bir karar alınması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 23. Belediyemize ait Yonca Yaşam Merkezi bünyesinde Beylerbeyi, Hanımeli ve Şehzade isimlerini taşıyan üç tesis bulunduğundan bu tesislerde, emeklilere kadınlara ve gençlere yönelik yapılan hizmetlerin fırsat eşitliği açısından araştırılarak Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu
 24. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın Pazar yerlerinde daha hijyenik ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmeleri için Pazar yerlerinin uygunluğunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 25. Önergeler