Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Eylül 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  M.06.3.KEÇ.0.10-301.03-                                                                               ... /08/2013

Konu : Eylül 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/09/2013 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Eylül ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1.      Yoklam

2.      Sözleşmeli Personel hakkındaki Başkanlık yazısı

3.      Kanuni Mahallesi 90846 Ada 1 ve 5 sayılı Parsellerde Plan Tadilatı hakkındaki Başkanlık  yazısı

4.      Bağlum Mahallesi 2730 Ada 4 sayılı Parselde 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği hakkındaki Başkanlık Yazısı

5.      Kanuni Mahallesi 31263 ada 1 parselin Cami alanına ait imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

 6.      Bademlik Mahallesi 30505 ada 2 parselde bulunan Eğitim Tesisleri alanına ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

 7.      Ayvalı Mahallesi 30051 ada 3 parselde bulunan Eğitim Tesisleri alanına ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

 8.      Pınarbaşı Mahallesi 4112 ada 14 parselde imar planı tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

 9.      Kanuni Mahallesi 30333 ada 11 parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

10.  Kanuni Mahallesi 16599 nolu adanın güneydoğusunda bulunan park alanında 8x5=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

11.  Mülkiyeti Belediyemize ait 19 Mayıs Mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu  

12.  Keçiören Bağlum Spor kulübümüzdeki faaliyet de olan branşlarda bayan sporcu sayısı ve hangi spor branşlarının olduğunun araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu  

13.  İlçemizde artan sıcaklar nedeniyle oluşan sivrisinek ve böceklerle mücadele yapılmasının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  

14.  2013-2014 Eğitim ve Öğretim dönemi için ilçemizde bulunan okullara ne gibi katkılar sağlanabileceğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu  

15.  Belediyemiz bünyesindeki Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu  

16.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu  

17.   İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 01.01.2013-30.06.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

18.  Zabıta Müdürlüğü’nün 01.01.2013-31.06.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

19.  Belediyemiz Engelli Danışma Merkezi bünyesinde kurulan Engelli Çocuk Misafirhanesi ve Oyun Evi’nin engelli çocuklarımıza ve ailelerine sağlamış olduğu imkanların araştırılıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

20.  İlçemiz sınırları içerisindeki tarihi ve kültürel yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

21.  Belediyemizce düzenlenen V. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri ve Mahalle de İftar Var programlarının halk nezdinde nasıl karşılandığı, istek, öneri ya da şikayetlerinin olup olmadığının ilgili müdürlükçe araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

22.  Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yemekhanenin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

23.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Market işleten esnaflarımızın sorunlarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

24.  Belediye Meclisimizin 03.07.2006 tarih ve 272 sayılı kararı ile Azerbaycan’ın Şanax şehri ile kardeşlik kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda Azerbaycan’ın Şanax şehrinin Belediye Meclisinde de aynı doğrultuda bir karar alınması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

25.  İlçemiz sınırları içerisinde yaşayan kimsesiz çocuklarla ilgili Belediyemiz tarafından yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

26.  İlçemizde yaşayan insanlarımızın kavak ağacı polenlerinden kurtulması için son bahardan önce kavak ağaçlarının tespit edilip kesilmesi yerine geniş yapraklı ağaçların dikilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

27.  Önergeler