Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Haziran 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /05/2015

Konu : Haziran 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/06/2015 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Haziran ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1.      Yoklama

2.      Geçen toplantı tutanak özeti

3.      İlçemizdeki başarılı sporculara verilecek ödüller hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      Bağlarbaşı Mahallesi 30402 ada 20 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5.      Kalaba Mahallesi 30611 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6.      Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin ve Zabıta Müdürlüğü Yönergesindeki düzeltmeler hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

7.      Mülkiyeti Belediyemize ait Pınarbaşı Mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

8.      İlçemizde bulunan Gençlik ve Spor Derneklerinden Seçkinler Spor Kulübünün çalışmalarının yerinde incelenerek Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

9.      Keçiören sınırları içerisinde toplanan evsel atıkların ayrıştırılması ve dönüştürülmesine dayalı Keçiören Belediyesi bünyesinde lisanslı bir tesis oluşturulup oluşturulamayacağı, yasal zemininin araştırılması ve bilgi verilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

10.  Toplumumuzun en önemli sorunlarından biri olan ‘obezite’ ile mücadelenin en etkin yöntemi ‘doğru beslenme alışkanlığının yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bu bağlamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Aile Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenmesi öngörülen bu konudaki seminer ve benzeri etkinliklerin durumu hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu 

11.  Belediyemiz birimlerinden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu  

12.  İlçemizde bulunan İsimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu  

13.  Belediyemiz birimlerinden Basın yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2015-31.03.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu  

14.  Belediyemiz birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2015-31.03.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu  

15.  İlçemiz okullarında okuyan engelli bireylerin yaşam ve eğitim kalitesini yükseltmek için fiziki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılacak çalışmaların araştırılıp Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu  

16.  Belediyemiz tarafından açılan kadın sığınma evinde barınan hanımlara yönelik hizmetlerin neler olduğu, açılışından bugüne kaç kadının istifade ettiğinin araştırılıp Belediye meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu  

17.  Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Ak Masanın Halkla İlişkiler açısından çalışmalarının incelenmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu  

18.  İlçemizde bulunan Teleferik Tesislerimizin sosyal faaliyetler açısından incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

19.  İlçemizde kurulmakta olan pazarlardaki esnafa Zabıta Müdürlüğü’nce uygulanmakta olan kuralların neler olduğu konusunda Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

20.  Bu yıl düzenlenecek olan 6. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri programı ve programa katılımcı ülkeler hakkında Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

21.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Etlik Mahallesindeki tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

22.  Bilinçli tüketici ve bilinçli toplum yetiştirilmesi için belediyemizce neler yapılabileceğinin araştırılması hakkındaki Tüketici Hakları Komisyonu Raporu

23.  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Güngörmüşler Konağı’nda ilçemizde yaşayan yaşlı vatandaşlarımız için yapılan çalışmaların incelenmesi hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

24.  İnsan Hakları ile ilgili Keçiören sınırları içerisinde bulunan Keçiören Kaymakamlığı’na bağlı İnsan Hakları Komisyonuna gelen şikâyetlerin hangi konularda olduğu ve bununla ilgili ne gibi somut adımlar atıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

25.  Önergeler