Aranacak Kelime :
Nerede :

İdari Şema

Misyonumuz

Keçiören halkının katılımını sağlayarak, üretilen hizmetlerde kentsel yaşam kalitesine erişimi kolaylaştırmak ve sağlıklı çevre sağlıklı toplum bilincini geliştirmeksağlık konusundaki gelişmeleri en yakından takip etmek, halkın yaşadığı alanda sağlık açısından oluşabilecek olumsuzlukları ivedilikle fark etmek, bu sorunlara karşı çözümler üretmek;

İlçemizde yaşayan hayvanların yaşam hakkını destekleyici çalışmalarla onların sağlığını da tehlikeye düşürecek durumların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yürütmektir.

 

Vizyonumuz

Keçiören Halkının ve Keçiören'de yaşayan hayvanların sağlık konusunda desteklendiği, haklarının korunduğu ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü, tüm çevre ve sağlık sorunlarının çözümüne kolaylıkla ulaşılabildiği bir kent profili çizmek.