Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Kasım 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı : M.06.3.KEÇ.0.10-301.03-                                                                             ... /10/2012

Konu : Kasım 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05/11/2012 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 

1-      Yoklama

2-      Sözleşmeli Personel alımı hakkındaki Başkanlık yazısı. 

3-      “Keçiören Belediyesi Özel Etnografya Müzesi” kurulması  hakkındaki Başkanlık yazısı.

4-      Güçlükaya Mahallesi 34716 ada 8 parseli kapsayan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

5-      Sancaktepe Mahallesi 31524 ada 1, 2, 3, 5 ve 6 sayılı parselleri kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6-      Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemizin muhtelif semtlerinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

7-      İlçemiz sınırları içerisinde bulunan parklarda spor aleti olmayanların tespit edilerek uygun alanların olması durumunda buralara spor aletleri konulması ve spor aleti olan parkların da bakımlarının gerçekleştirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

8-      Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Belediyemiz tarafından Ovacık mevkiinde kurulan kurban satış alanının düzenlenerek gerekli hijyenik şartların sağlanması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

9-      Kurtuluş Savaşı’nda önemli bir konuma sahip olan Polatlı Alagöz Karargahı, Sakarya Şehitliği, Dua Tepe ve Gordion Antik Kenti gibi tarihi yerlerin tanıtımının yapılması amacıyla belediyemiz bünyesinde eğitim veren KEDEM öğrencilerine yönelik gezi düzenlenmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

 

 

 

 

10-  Kuşcağız Mahallesi Gün Sazak Caddesi üzerinde yapımına başlanan ve daha sonra adı Neşet ERTAŞ Sanat ve Gösteri Merkezi olarak değiştirilen Damla Kültür Merkezi’nin çalışmalarının yerinde incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

11-  Üye Uğur AKDENİZ, Üye Mehmet KARİP ve Üye Cennet GÜNEY tarafından verilen “İlçemizdeki isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi” hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

12-  Belediyemiz Etüd Proje Müdürlüğü’nün 01.01.2012 – 30.09.2012 tarihleri arasına ilişkin gelir ve gider kalemlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

13-  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 01.01.2012-30.09.2012 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

14-  Engelli bireylere, Kanunlarla tanınmış haklardan olan vergi muafiyetinin hangi oranlarda uygulandığının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu  

15-  İlçemizde bulunan Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü binasında Atatürk’ün karargah olarak kullandığı müzenin ziyaret edilmesi, Keçiören ve Ankara’mızın tanıtımı ile gençlerimize tarih şuurunun aşılanması amacıyla Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ve Keçiören Belediyesi arasında bir komisyon oluşturularak gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

16-  Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve düğün salonu olarak da kullanılabilen mekanlardan halkımızdan kaç kişinin faydalandığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

17-  Belediyemiz tarafından düzenlenen Çanakkale Gezileri’nden kaç vatandaşımızın faydalandığı ve katılımcıların izlenimlerinin nasıl olduğunun araştırılıp incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

18-  İlçemizde bulunan Balıkçı Esnafının çalışma şartlarının ve Belediye ile ilişkilerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

19-  Belediye Meclisimizin,  12.07.2004 tarih ve 133 sayılı kararı ile Kazakistan’ın Türkistan kentiyle kardeşlik ilişkilerinin pekiştirilmesi ve kültürel ilişkilerin artırılması amacı ile alınan meclis kararına istinaden gerekli çalışmanın yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

20-  Belediyemize ait Kadın Sığınma Evi’nde bulunan okul öncesi çocukları için verilen kreş hizmetinin uzman eğitimciler tarafından verilip verilmediğinin araştırılması ve tespit edilen ihtiyaçlarının giderilmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

21-  Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan personelin insan hakları açısından,  aksayan durumlar varsa gözden geçirilmesi ve gereğinin yapılması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

22-  Önergeler