Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Kasım 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  M.06.3.KEÇ.0.10-301.03-                                                                               ... /10/2013

Konu : Kasım 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04/11/2013 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 1.      Yoklama

2.      Çaldıran Semt Pazar Yeri hakkındaki Başkanlık yazısı.

3.      Ayvalı Mahallesi 30202 ada 6 ve 7 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      Esertepe Mahallesi 31801 ada 2 ve 3 sayılı parsellerde imar planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

5.      Uyanış Mahallesi 30640 ada 17 sayılı parselin dini tesis alanına ait imar planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

6.      Bağlarbaşı Mahallesi 4444 ada 14 parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

7.      Köşk Mahallesi 30638 ada 4 ve 5 parsellerde imar planı tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

8.      Ovacık Mahallesi 90218 adaya ait 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

9.      Ayvalı Mahallesi 32986 ada 12 parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

10.  Keçiören ilçesi Bağlum Mahallesi I. Etap imar planında parsel ve yollar büyük ölçüde aynı kalmış, haklar aynen korunmuştur. Yeni yapılan planla; eski plan notunun 16. Maddesi olan 3.000 m2 ve daha büyük parsellerde çekme mesafesi içerisinde kalmak koşulu ile emsal artışı yapmadan yapı yüksekliğini belirlemeye belediye yetkilidir. Büyüklüğü 5.000-10.000 m2 ve arasında olan ada veya parseller bazı uygulamalarda inşaat alanı imar planında belirtilen inşaat alanı kat sayı değerinin % 5 fazlası 10.000 m2’den büyük ada veya parsel bazındaki uygulamalarda inşaat alanı imar planında belirtilen inşaat alan katsayısı değerinin % 10 fazlası olarak verilebilir. Plan notunun mevcut kazanılmış haklar dikkate alınarak yeniden konulması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

11.  Belediye Meclisince plan tadilatı yapılan 30082 ada da plan tadilatıyla 30083 ve 30065 adalar da otopark giriş ve çıkışı kapatıldığından durumun yerinde incelenerek düzeltilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

12.  Bağlum Mahallesi 2730 Ada 4 sayılı Parselde 1/1000 ölçekli İmar Plan Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13.  Yükseltepe-Taşlıtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki Belediyemize ait bağımsız bölümlerin gecekondu sahiplerine devrindeki şartların belirlenmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

14.  İlçemizdeki Kızlarpınarı caddesinde bulunan Kuyubaşı Fatih stadında ne gibi çalışmalar yapıldığı, ne zaman hizmete açılacağı konusunda gerekli araştırmanın yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

15.  İlçemiz sınırları içerisinde kurulan, kurban satış yerlerinde hijyen ve denetim açısından nelerin yapılabileceğinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

16.  Belediyemiz tarafından düzenlenen çocuklara yönelik tiyatro programlarına, ilçemizdeki okulların davet edilerek bu etkinlikten faydalanmalarının sağlanması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

17.  Belediyemiz bünyesindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

18.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

19.  Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2013-30.09.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

20.  Zabıta Müdürlüğü’nün 01.01.2013-30.09.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

21.  Sosyal Güvenlik Kurumunun kapsamını genişlettiği Malulen Emeklilik düzenlemesi ile engelliler için ne gibi değişiklikler yapıldığının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

22.  Keçiören ilçesinin Tarihçesi ile ilgili bir sempozyum düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

23.  Belediyemizin yapmış olduğu projelerin, ilimizdeki diğer ilçelerde tanıtım ve bilgilendirme amaçlı billboardlar da halka gösterilmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

24.  İlçemiz sınırları içerisinde kurulan Kurban Satış Yerlerinin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

25.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan inşaat malzemeleri satışı yapan esnaflarımızın sorunlarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

26.  Belediye Meclisimizin 01.07.2008 tarih ve 218 sayılı kararı ile tek taraflı olarak Moldova’nın Gagavuzyeri şehri ile kardeşlik kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda Moldova’nın Gagavuzyeri şehrinin Belediye Meclisinde de aynı doğrultuda bir karar alınması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

27.  Belediyemiz bünyesinde ruhsat verilen inşaatlarda engelliler otoparkının oluşturulması için gerekli incelemelerin yapılması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

28.  Belediyemize ait olan Halil İbrahim Sofrasındaki çalışanların durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

29.  Önergeler