Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Kasım 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /10/2014

Konu : Kasım 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03/11/2014 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Kasım ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1.      Yoklama

2.      Geçen toplantı tutanak özeti.

3.      Esertepe ve Yayla Mahallesi 90977- 90978- 90979- 90980 adalar arasındaki park  alanında imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
4.      Atapark Mahallesi, 31686 ada 1 ve 2 sayılı parsellerin tevhid edilmesi yönünde hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
5.      Ufuktepe Mahallesi, 16594 ada 11 ve 12 (Eski 16594 ada 5 ve 6) parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
6.      Kavacık Subayevleri Mahallesi 5677 adanın doğusunda bulunan Dini Tesis (Camii) Alanına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
7.      Kanuni Mahallesi 90853 ada 4 (Eski 30353 ada 12 parsel) parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
8.      Aşağı Eğlence Mahallesi 7197 ada 11 nolu parselde yer alan Cami Alanı ile ilgili 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
9.      Bağlarbaşı Mahallesi 4201 ada 17 parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
10.  Ayvalı Mahallesi 31735 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve   Bayındırlık Komisyonu Raporu

 

11.  Osmangazi Mahallesi 31293 ada 1-2 ve 31295 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılı parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

12.  Ovacık 2. Etap Revizyon imar planı, plan notlarının revize edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13.  Mülkiyeti Belediyemize ait Kamilocak mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

14.  İlçemizde bulunan Gençlik ve Spor Derneklerinden Taipen Teakwondo Spor Kulübü ve Leopar Spor Kulüplerinin çalışmalarının yerinde incelenerek belediye meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

15.  İlçemizdeki Kurban çadırlarının kurulacağı alanda salgın hastalıklara karşı ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılıp yapılmadığı, gerekli çevre ve sağlık önlemlerinin alınıp alınmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

16.  Son zamanlarda toplumu ciddi şekilde etkileyen uyuşturucu maddelerden çocuklarımızı ve gençlerimizi uzaklaştırmak amacı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün; iç bünyede Gençlik ve Spor komisyonu ve dış bünyede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

17.  Belediyemiz birimlerinden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

18.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

19.  Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01.01.2014-31.08.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

20.  Belediyemiz birimlerinden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01.01.2014-31.08.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

21.  Engelli bireylere kanunlarla tanınmış haklardan olan, vergi muafiyetinin hangi oranlarda uygulandığının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

22.  İlçemizde bulunan Mahalle Konaklarını kadınlarımızın ne sıklıkla kullandıkları ve ne tür programlar yaptıklarının araştırılması hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

23.  Önergeler