Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Mart 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

  T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  M.06.3.KEÇ.0.10-301.03-                                                                            ... / 02 /2013

Konu :Mart 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04/03/2013 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Mart ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 

1-      Yoklama

2-      6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106. Maddesine istinaden, 213 Sayılı Kanun Kapsamına giren Amme Alacakları ile Diğer Amme Alacakları için “Tahsil İmkansızlığı” sebebi ile Terkin hakkındaki Başkanlık yazısı.

3-      Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Huzurevi ve Kadın Sığınma Evinde kalan vatandaşlarımızın ilaç ve tedavi masraflarının karşılanması hakkındaki Başkanlık yazısı.

4-      Atapark Mahallesi 31629 Ada 5, 6 ve 7 Parselde 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

5-      Kamilocak  Mahallesi 34373 Ada 1, 2 ve 10 Parsellere ait Uygulama İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

6-      Basınevleri Mahallesi 32139 Ada ile 31944 Adalar arasında yer alan park alanının bir kısmının Pazar Alanı olarak ayrılması ve 5419 Ada 28 Sayılı Parseli ile 32134 Ada 5 Sayılı Parselin Park Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

7-      Mahalle Sınırlarının Yeniden Düzenlenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

8-      Şehit Kubilay Mahallesi 30499 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 nolu parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

9-      Karakaya Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

10-  2013 yılında Zabıta Personeline verilecek olan “Zabıta Maktu Mesaisi” hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

11-  İlçemizde bulunan Amatör Spor Kulüplerine Belediyemiz imkanları dahilinde malzeme yardımı yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu  

12-  Belediyemizin, Ağız ve Diş Sağlığı haftası münasebetiyle ilçemizde okuyan Lise öğrencilerine yönelik Ağız ve Diş Taraması uygulamasının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  

13-  8 Mart Dünya Kadınlar Günün de düzenlenen programların protokol nezdinde belirli bir zümre ile kutlanması yerine, yaygın bir etkinlik takvimi hazırlanarak herkese ulaşılması için gerekli çalışmanın yapılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

14-  Belediyemize ait Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü’nün bünyesinde görev yapan bakım onarım tesisinin yapmış olduğu çalışmaların yerinde incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

15-  İlçemizdeki bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

16-  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.01.2013-31.01.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

17-  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.01.2013-31.01.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

18-  İlçemiz sınırları dahilinde tek engel grubuna hizmet veren Özel Eğitim Merkezlerinin sayılarının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

19-  İlçemizde bulunan Estergon Kalesinin Keçiören’in turizmine katkısının araştırılması, daha çok cazibe merkezi olması açısından yapılması gerekenlerin araştırılması  hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

20-  Belediyemize ait sosyal tesislerimizin halkımıza ne gibi avantajlarının olduğunun araştırılıp incelenmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

21-  Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün ve bağlı birimlerinin çalışmalarının sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

22-  İlçemizde bulunan Berberler ve Kuaförlerin Belediyemizle ilişkileri ve sorunlarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

23-  Avrupa da örnek teşkil edecek nitelikte taktir kazanmış bir Belediyenin tespit edilmesi ve görevlendirilecek heyetin ilgili belediyeyi yerinde inceleyerek faydalı olabilecek uygulamaların örnek olarak alınması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

24-  Belediyemizin yaşamını sokak da sürdüren evsiz vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerinin araştırılıp meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

25-  İlçemizde bulunan inşaatlar da çalışan işçilerin çalışma koşullarının insan hakları yönünden incelenip araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

26-  Önergeler