Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Mart 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /02/2014

Konu : Mart 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03/03/2014 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Mart ayı toplantısını başlatacaktır.

 

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1.      Yoklama
2.      657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan memurların Sosyal Denge Sözleşmesinin 01 Nisan 2014 tarihinden itibaren yenilenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
3.      Basınevleri Mahallesi 6772 ada 14 ve 16 sayılı parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
4.      İncirli Mahallesi 30969 ada 1 sayılı parselde imar planı tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
5.      Mülkiyeti Belediyemize ait Köşk mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
6.      Sayıştay Daireler Kurulu’nun 15.01.2014 tarih ve 1421/2 sayılı kararı gereğince düzenlenerek son şekli verilenYükseltepe - Taşlıtepe Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında tahsisi yapılacak Sosyal Konutların Tahsisi ile satışına ilişkin Yönetmelik” hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
7.      Belediyemize ait spor alanlarında bulunan spor aletlerinin eskimesi durumunda yenilenmesi için ne gibi çalışmalar yapıldığının yerinde incelenmesi hakkındaki Gençlik ve Spor  Komisyonu Raporu
8.      Yaklaşan yerel seçimler münasebetiyle ilçemizde ses ve görüntü kirliliği oluşmaması amacıyla nelerin yapılıp yapılamayacağının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
9.      İlçemizde bulunan okullarda eğitim gören öğrencilerden 2013-2014 eğitim dönemi 1. Yarıyılında okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olma başarısı gösteren öğrencilerin Belediye Başkanımız ile bir programda bir araya gelmesi” hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
10.  İlçemizde bulunan Mevlana Kültür Merkezi’nin yerinde incelenerek faaliyetlerinin araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
11.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
12.  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
13.  Fen İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
14.  İlçemizde ikamet eden engelli vatandaşların EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)’na hazırlanmaları amacıyla Belediyemiz tarafından bir kurs düzenlenmesi için gerekli hazırlıkların yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
15.  İlçemizde bulunan tarihi değere sahip ağaçların tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
16.  Belediyemize bağlı faaliyet gösteren Sultan Sofrası Tesisinin halkın beklentilerini karşılayıp karşılayamadığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
17.  Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Deniz Dünyası Tesisinin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
18.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan camcı esnaflarımızın sorunlarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu
19.  Belediye Meclisimizin 01.11.2007 tarih ve 472 sayılı kararı ile tek taraflı olarak Makedonya’nın Üsküp Çair şehri ile kardeşlik kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda Makedonya’nın Üsküp Çair şehrinin Belediye Meclisinde de aynı doğrultuda bir karar alınması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
20.  Sosyal hizmetlere bağlı çalışmalarda kadın-erkek toplam kaç vatandaşımıza ulaştığımızın araştırılması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu
21.  Son zamanlarda okullara kadar inen uyuşturucu tacirlerinin açmış olduğu tahribatın tedavisini sağlayacak bir tedavi merkezinin hastanelerden destek alınarak kurulması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

22.  Önergeler