Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Mayıs 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  M.06.3.KEÇ.0.10-301.03-                                                                            ... / 04 /2013

Konu : Mayıs 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2013 Perşembe günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M

 

1-      Yoklama

2-      Belediyemizin 2012 Mali Yılı Kesin Hesabı 

3-      Bağlum II. Etap Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

4-      Bademlik Mahallesi 31343 ada 10, 11, 12 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

5-      Gümüşdere Mahallesi 1877 ada 19, 22 ve 23 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

6-      Emrah Mahallesi 5005 ada 14 sayılı parsele ilişkin imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

7-      Ovacık Mahallesi 90305 ada 17 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

8-      Ovacık Mahallesi 90224 ada 1 parselde Çevre Yolu altında kalan Spor alanının özel spor alanı kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

9-      Bademlik Mahallesi 30505 ada 1 parselde imar planı tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

10-  Ufuktepe Mahallesi 31219 ada 1 parseldeki “Cami Alanı’nın” yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

11-  Çaldıran Mahallesi 32011 adada bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12-  Kuşcağız Mahallesi 34819 ada da bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13-  Hasköy Mahallesi 34375 ada 4 parselde bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

14-  K. Subayevleri Mahallesi 33844 ada da bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

15-  Şehit Kubilay Mahallesi 32144 ada da bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

16-  Atapark Mahallesi 31034 ada da bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri       konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

17-  Sancaktepe Mahallesi 34699 ada 3 parselde bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

18-  Şehit Kubilay Mahallesi 30490 nolu ada da bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

19-  Belediyemize ait kirada bulunan gayrimenkullerin kimler tarafından kiralandığı, kira sürelerinin ve bedellerinin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

20-  Belediyemize ait parklarda bulunan spor aletlerinin bahar ayının gelmesinden dolayı bakım ve tamiratlarının yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

21-  Ekmek israfının önlenmesi amacıyla, bayat ekmeklerin değerlendirilmesi konusunda nelerin yapılıp yapılmayacağının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

22-  18-24 Mart Müzeler Haftası olarak kutlanması nedeniyle belirlenecek bir grup öğrencinin Ankara da Müze ziyaretine götürülmesi hakkındaki Eğitim ve KÜLTÜR Komisyonu Raporu

23-  Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yapmış olduğu hizmet ve çalışmaların incelenmesi” hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

24-  İlçemizdeki bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

25-  İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01.01.2013-31.03.2012 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

26-  İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 01.01.2013-31.03.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

27-  Bedensel engellilerin hangi spor branşlarında faaliyet gösterebileceklerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

28-  Belediyemiz tarafından ilçemizde bulunan liselerden bir kaçında Çanakkale Zaferi Etkinliklerinin öğrencilere izletilerek Çanakkale Şuurunun verilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

29-  İlçemizin muhtelif bölgelerinde yaklaşan yaz mevsimi münasebetiyle Açık Hava Sinemalarının faaliyete geçirilmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

30-  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı birimlerin yapmış olduğu çalışmaların sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

31-  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Balıkçı esnafının belediyemizle ilişkileri ve sorunlarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

32-  Belediye Meclisimizin 08.10.2007 tarih ve 9 sayılı kararı ile Kosova’nın Fushe şehri ile kardeşlik kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda Belediye Meclisinde de aynı doğrultuda bir karar alınması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

33-  Belediyemiz bünyesindeki Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde istihdam edilen personellerden Bayan-Erkek olarak çalışan sayısının tespiti hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

34-  Belediyemiz sınırları içerisinde çalışan, inşaat işçilerinin insan hakları açısından hafta sonu (Pazar günleri) çalıştırılmaması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

35-  Önergeler