Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Mayıs 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

  T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /04/2014

Konu : Mayıs 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05/05/2014 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı toplantısını başlatacaktır.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M

1.      Yoklama

2.      Belediyemizin 2013 Mali Yılı Kesin Hesabı

3.      Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan memurlara Sosyal Denge Tazminatının ödenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği, Belediye Meclis Üyemiz H. Hüseyin BOZOK’un 11.04.2014 tarihinde istifa etmesi nedeni ile kalan süreyi tamamlamak üzere İhtisas Komisyonumuzdan, Çevre ve Sağlık Komisyonu’na üye seçimi yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

5.      Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin Genel Kurulunda ve diğer toplantılarında temsil edilebilmesi için, 1 Asil, 1 Yedek meclis üyesi seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

6.      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/p maddesi gereğince Fas Krallığı Tanja Belediyesi ile kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.

7.      Yükseltepe Mahallesinde yapılacak olan imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8.      Mülkiyeti Belediyemize ait 113 adet muhtelif mahallelerdeki gayrimenkullerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun usul ve esasları doğrultusunda satışının yapılması, trampa yapılması, süresi 30 yılı geçmemek üzere bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

9.      2014 yılı yaz spor okullarımız için yapılan çalışmaların araştırılıp incelenmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

10.  9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlarımıza sigarayı bırakmaya teşvik noktasında nelerin yapılabileceğinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

 

11.  Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünün son 6 aylık faaliyetleri nelerdir ve bu faaliyetlerden toplam kaç vatandaşımızın  faydalandığının, araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu  

12.  İlçemizde bulunan başıboş köpeklerin tespit edilip gerekli araştırmaların yapılarak önlemlerin alınması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

13.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

14.  Özel Kalem Müdürlüğü’nün 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

15.  Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

16.  Mayıs ayının ikinci haftasında düzenlenen Engelliler Haftası münasebetiyle ilçemizde yaşayan engelli vatandaşların katılımıyla bir şenlik düzenlenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu  

17.  Belediyemiz Keçmek Kurslarından eğitim alan hanımlara ‘Tüketici Hakları’ konusunda bilgilendirme semineri verilmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

18.  Önergeler