Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Mayıs 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /04/2015

Konu : Mayıs 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04/05/2015 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

       Mustafa AK

    Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 

 1.      Yoklama

2.      Geçen toplantı tutanak özeti

3.      Belediyemizin 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı

4.      Mülkiyeti Belediyemize ait Pınarbaşı Mahallesi 34708 Ada 4 Sayılı Parsel ile Yayla Mahallesi 30706 Ada 2 Sayılı Parsel üzerine, Belediyemiz tarafından hazırlanacak olan projelere uygun şekilde sosyal tesis ve öğrenci yurdu yapılması kaydıyla yıllık üst hakkı bedeli üzerinden 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi (e) fıkrasına istinaden yapım süresi de dâhil olmak üzere 30 (otuz) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilerek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili hükümlerince kiraya verilmesi ile ilgili olarak Belediye Encümenine yetki verilmesi ve ihale sonrasında da protokol veya protokoller imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı. 

5.      Ayvalı Mahallesi 90054, 90055 adalar da imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6.      Ufuktepe Mahallesi 31112 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 ve 13 sayılı parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7.      Ayvalı Mahallesi 31764 ve 31765 adalarda imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8.      Uyanış Mahallesi 32976 ada 17 ve 18 sayılı parsellerde  imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9.      Ufuktepe Mahallesi 31165 ada 1, 2, 11, 12, 13 ve 14 sayılı parsellerde  imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  Bademlik Mahallesi 31382 ada 6, 7, 9 ve 10 sayılı parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 

11.  Uyanış Mahallesi 32936 ada 1 ve 2 sayılı parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12.  Yükseltepe Mahallesi 30175 ada 6 ve 7 sayılı parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13.  Ufuktepe Mahallesi 31170 ada 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 ve 12 sayılı parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

14.  Mülkiyeti Belediyemize ait Karargahtepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

15.  İlçemizde bulunan Gençlik ve Spor Derneklerinden Kobra Spor Kulübünün çalışmalarının yerinde incelenerek Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

16.  İlçemiz sınırları içerisinde evsel atıkların toplanmasına dayalı geri dönüşüm ve ayrıştırma tesislerinin olup olmadığının araştırılarak Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

17.  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu “Keçiören Belediyemizce düzenlenen eğitsel ve kültürel faaliyetlerinin duyurularının nasıl yapıldığı ve faaliyetlere katılımın daha yüksek olması için neler yapılabileceğinin araştırılarak Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

18.  Belediyemiz birimlerinden Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

19.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

20.  Belediyemiz birimlerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

21.  Belediyemiz birimlerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

22.  Belediyemize bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Danışma Merkezi tarafından, ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye temin edilip edilmediğinin araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

23.  Spor Tesislerimizin kullanım açısından yaş ve cinsiyet olarak incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

24.  Önergeler