Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Nisan 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

     T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  M.06.3.KEÇ.0.10-301.03-                                                                            ... / 03 /2013

Konu :Nisan 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/04/2013 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Nisan ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M

 

1-      Yoklama

2-      5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

3-      5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği Belediye Encümeni Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4-      5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25-26 ncı maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereği Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi sunulması.

5-      Belediye Başkanının 2012 yılı Faaliyet Raporu.

6-      Ankara Kalkınma Ajansı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Merkezi Finans İhale Birimi, SODES Projeleri ve diğer tüm hibe projelerinde proje sahibi olarak imza atılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

7-      Gümüşdere Mahallesi 1877 ada 19, 22 ve 23 sayılı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

8-      Emrah Mahallesi 5005 ada 14 sayılı parsele ilişkin imar planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

9-      Ovacık Mahallesi 90305 ada 17 sayılı parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

10-  Ovacık Mahallesi 90224 ada 1 parselde Çevre Yolu altında kalan Spor alanının özel spor alanı kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki Başkanlık yazısı.

11-  Bademlik Mahallesi 30505 ada 1 parselde imar planı tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

12-  Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planı Alanında kalan isimsiz imar yollarına önerilen Cadde ve Sokak isimleri hakkındaki Başkanlık yazısı.

13-  Ufuktepe Mahallesi 31219 ada 1 parseldeki “Cami Alanı’nın” yapılaşma koşullarının belirlenmesi yönünde imar planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

14-  Çaldıran Mahallesi 32011 adada bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

15-  Kuşcağız Mahallesi 34819 ada da bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

16-  Hasköy Mahallesi 34375 ada 4 parselde bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

17-  K. Subayevleri Mahallesi 33844 ada da bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

18-  Şehit Kubilay Mahallesi 32144 ada da bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

19-  Atapark Mahallesi 31034 ada da bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri       konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

20-  Sancaktepe Mahallesi 34699 ada 3 parselde bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

21-  Şehit Kubilay Mahallesi 30490 nolu ada da bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda İmar Plan Tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

22-  Yayla Mahallesi 30711 nolu ada bulunan park alanında 5x8=40 m2 trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

23-  Karargahtepe Mahallesi 6771 ada 16 sayılı parselde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

24-  Karakaya Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

25-  Mülkiyeti Belediyemize ait Çaldıran Mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu  

26-  2013 yılında İlçemiz sınırları içerisindeki yardım yapılacak Amatör Spor Kulüplerinin belirlenmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu  

27-  İlçemizde bulunan okul kantinlerine getirilen yeni kuralların araştırılıp incelenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  

28-  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Atapark mahallesindeki okulların ziyaret edilmesi ve ihtiyaçları doğrultusunda Belediyemiz birimlerinin gerekli çalışmaları yapması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu  

29-  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün yapmış olduğu hizmet ve çalışmaların incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu  

30-  İlçemizdeki bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu  

31-  Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2013-28.02.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

32-  Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2013-01.02.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

33-  İlçemiz sınırları dahilinde faaliyet gösteren engelli spor kulüpleri ile branş alanlarının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

34-  Belediyemiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yapılarak, ilçemizdeki okullarımızda “Tarih ve Turizm Köşesi” yapılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

35-  Belediyemiz tarafından, ilçemizde yaşayan kadınlara yönelik Sosyal aktivite, Eğitim gibi verilen hizmetler ile ilgili broşürler bastırılarak dağıtılması ve kadınlarımızın bu konularda bilgilendirilmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

36-  Belediyemize ait Fatih Kütüphanesinin fiziki yapısının yeterli olup olmadığının sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu  

37-  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Büfeci esnafının belediyemizle ilişkileri ve sorunlarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

38-  Belediye Meclisimizin 01.11.2007 tarih ve 472 sayılı kararı ile Makedonya’nın Üsküp Çair şehri ile kardeşlik kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda Makedonya’nın Üsküp Çair şehri Belediye Meclisinde de aynı doğrultuda bir karar alınması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu  

39-  Belediyemiz tarafından açılan kurslardan yararlanan hanımlar ile bir toplantı düzenlenip, iş hayatına geçişleri yönünde projelerinin hayata geçirilmesinin görüşülmesi ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

40-  İlçemiz sınırları içerisinde kurulan pazarlarda çalışan pazarcıların insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

41-  Önergeler