Aranacak Kelime :
Nerede :

Nisan 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /03/2015

Konu : Nisan 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/04/2015 Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Nisan ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

    Mustafa AK

    Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesi gereği Belediye Encümeni Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı. 

4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereği İhtisas Komisyonlarına Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı. 

5. Belediye Başkanının 2014 yılı Faaliyet Raporu 

6. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25-26 ncı maddeleri ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddesi gereği Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi sunulması

7. Aktepe Mahallesi 33125 ada yanında bulunan ve 5216 sayılı yasa gereğince yetki ve sorumluluğu Belediyemize ait olan Barbaros Parkının, adının değiştirilmemesi ve içerisindeki kütüphane binası ile kütüphanenin muhafaza edilmesi şartıyla yeniden düzenlenerek revize edilmek üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

8. Yeni yapılacak binalarda ve mevcut yerleşim yerlerinde nüfus yoğunluğu ve çöp miktarı çok olan büyük sitelerin bir veya bir kaçında pilot bölge seçilerek yer altı konteyner sistemi kurulması hakkındaki İmar Bayındırlık Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

9. Bağlum 2700 ada 2 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10. Mülkiyeti Belediyemize ait Hasköy Mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

11. İlçemizde bulunan Gençlik ve Spor Derneklerinden Ankara Eğitim Sanat ve Spor Kulübünün çalışmalarının yerinde incelenerek Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

12. Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2015 yılı Ocak ayında yapmış olduğu sağlık çalışmaları hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

13. Hemşehri Buluşmalarında yöresel kültürlerin tanıtılması konulu etkinlikleri konusunda Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu 

14. Belediyemiz birimlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

15. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

16. Belediyemiz birimlerinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

17. Belediyemiz birimlerinden Özel Kalem Müdürlüğü’nün 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

18. İlçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımız ve aileleri için Rehberlik ve Danışmanlık Merkezinin olup olmadığının araştırılması, yoksa açılması için gerekli çalışmanın yapılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu 

19. Belediyemizin yaptığı şefkat evinin hasta yakınları açısından yeterli gelmediği, yeni şefkat evlerinin özellikle hastaneler yakınına yapılabilmesi konusunda gerekli araştırmanın yapılması hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

20. Önergeler