Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Ocak 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

  T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.3.KEÇ.0.10-301.03-                                                                            ... / 12 /2012

Konu : Ocak 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/01/2013 Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 

1-      Yoklama

2-      2013 Yılı Çalışma ve Yatırım Programı hakkındaki Başkanlık yazısı.

3-      Denetim Komisyonuna üye seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4-      Kanuni Mahallesi 30299 ada ve 30306 ada 1 ve 2 parsellere ait imar plan tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

5-      K. Subayevleri Mahallesi 6500 ada 7 parselde bulunan Camii alanına ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

6-      Gümüşdere Mahallesi Turgut Özal Bulvarı ve Gülhane Caddesi arasında bulunan Fatih Caddesine alternatif bağlantı yolu açılması hususundaki 1/1000 ölçekli imar planına itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7-      Pınarbaşı Mahallesi 34724 ada 6 parsele ait 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

8-      Atapark Mahallesinde camii alanı kullanımına ayrılan imarın 31700 ada 1 parselinde Mehmet YARDIM’a ait 73 m2’lik hissenin bulunduğu bu nedenle anılan hissenin Belediyemize ait bir konut parseli ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

9-      Belediye Yönetmelikleri hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

10-  İlçemizdeki spor kulüplerinde başarı gösteren sporcuların tespit edilerek, Belediyemiz tarafından plaket verilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

11-  İlçemizde bulunan sokak hayvanlarının kuduz aşılarının yapılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

12-  Belediyemiz KEÇMEK kurslarından faydalanan vatandaşlarımızın aldıkları belgelerin kariyer planlamalarına ne gibi faydalarının olduğu ve varsa iş hayatına atılan girişimci iş kadınlarının tespit edilmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu  

13-  Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Mezbahane’nin kesim kapasitesi ve çalışma düzeninin araştırılarak yılın her günü kesim yapılabilmesini sağlayacak hale getirilmesi konusunda gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu  

14-  İlçemizdeki bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu 

15-  Zabıta Müdürlüğü’nün 01.01.2012-30.11.2012 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

16-  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 01.01.2012-30.11.2012 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

17-  İlçemizde ikamet eden engelli bireylerin ibadethanelere ulaşabilirliğini sağlamak amacıyla ‘Keçiören’deki ibadethaneleri ulaşılabilir hale getiriyoruz’ projesi kapsamında gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için araştırma ve inceleme yapılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu  

18-  İlçemizde yaşamış ve topluma mâl olmuş önemli şahsiyetlerin kabir, türbe ve mezarlarının tespit edilerek gerekli restorasyon ve tamir işlemlerinin yapılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

19-  Belediyemize bağlı Etlim Olimpik Yüzme Havuzunun halkla ilişkiler biriminin çalışmalarının incelenerek en verimli hizmetin nasıl verilebileceği konusunda gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

20-  Belediyemiz yemekhanesinin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu  

21-  İlçemizde bulunan Büfe İşletmecisi Esnafının Belediyemiz ile ilişkilerinin ve sorunlarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

22-  Belediye Meclisimizin 10/05/2004 tarih ve 887 sayılı kararı ile Özbekistan’ın Buhara kenti ile kardeşlik kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda Buhara Belediye Meclisinde de aynı doğrultuda bir karar alınması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu  

23-  Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren ve kadınların eğitimine destek vermek amacıyla kurulan KADEM’ler gibi ilçemizde bulunan ve öğrenimini tamamlayamayan erkekler için de bu kursların açılıp açılamayacağının araştırılması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

24-  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Huzurevin de bakılmakta olan yaşlılardan maddi yetersizlik ve farklı şehirlerde ikamet etme gibi nedenlerden ötürü görüşme fırsatı bulamayan yaşlılarımızın yakınlarıyla görüşebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

25-  Önergeler