Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Ocak 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /12/2014

Konu : Ocak 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05/01/2015 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

Nihat ÖZÇELİK

Başkan Vekili

 

G Ü N D E M

 1.      Yoklama

2.      Geçen toplantı tutanak özeti

3.      Denetim Komisyonuna Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      Karargahtepe Mahallesi 5420 ada 14 sayılı parselde bulunan okul alanına ait 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

5.      Basınevleri Mahallesi 32139 ada ile 31944 adalar arasında yer alan park alanının bir kısmının Pazar alanı olarak ayrılması ve 5419 ada 28 sayılı parsel ile 32134 ada 5 sayılı parselin park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

6.      Uyanış Mahallesi 32955 ada 1 sayılı parselde bulunan Eğitim Tesisleri alanına ait 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

7.      Yayla Mahallesi 30750 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8.      Atapark Mahallesi 31657 ada 2 sayılı parselin ibadet yerine ait imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9.      Adnan Menderes Mahallesi 4200 ada 6, 7, 8, 12, 13, 14 ve 15 sayılı parsellerde plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  Ufuktepe Mahallesi 16596 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller ile 16598 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 

11.  Atapark Mahallesi 31186 ada ve 31187 ada 1, 2, 3, 5, 6 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12.  Atapark Mahallesi 31111 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13.  Şehit Kubilay Mahallesi 34365 ada 1 sayılı parselin ibadet yerine ait imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

14.  Yükseltepe Mahallesi 30168 adanın kuzeyinde yer alan park alanı ile Ş. Kubilay Mahallesi 34454 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

15.  Esertepe Mahallesi 30822 ada da yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

16.  Ş. Kubilay Mahallesi 34429 ada 9 parselde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

17.  Yükseltepe Mahallesi 90684 ada 1 sayılı parselin güneyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

18.  Yükseltepe Mahallesi 30220 ada 9 sayılı parselde yer alan park alanı ile 34750 adanın batısında yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

19.  K. Subayevleri Mahallesi 4996 ada 33 sayılı parselin kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

20.  Yayla Mahallesi 30691 adanın güneyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

21.  Atapark Mahallesi 31137 adanın doğusunda yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

22.  Kuşcağız Mahallesi 32137 adanın doğusunda yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

23.  Atapark Mahallesi 31016 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

24.  Ş. Kubilay Mahallesi 32986 adanın doğusunda yer alan park alanında, Ş. Kubilay Mahallesi 32985 adanın kuzeyinde yer alan park alanında ve Ayvalı Mahallesi 34729 ada da bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

25.  Sancaktepe Mahallesi 32123 adanın doğusunda, 31475 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

26.  Sancaktepe Mahallesi 31499 adanın batısındaki park alanında ve Ayvalı Mahallesi 31569 ada 1 sayılı parselin güneyinde yer alan Pazar alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

27.  Uyanış Mahallesi 32951 adanın doğusunda yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

28. Mülkiyeti Belediyemize ait Etlik mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

29. İlçemizde bulunan Gençlik ve Spor Derneklerinden Ankara Çınar Gençlik Spor Kulübü ve Kaşif Gençlik Spor Kulüplerinin çalışmalarının yerinde incelenerek Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

30. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Çubuk Çayının sağlık, çevre ve fiziksel açıdan sıhhileştirilmesi adına neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

31. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2010-2014 yılı hedeflerine ilişkin olarak belirtilen “Kentte yaşayan gençlere ve iş hayatına atılabilecek kişilere Meslek Edindirme Kursları düzenleyerek % 40’nın iş hayatına katılabilir duruma getirilecek” şeklindeki planın, uygulama döneminin sonuna yaklaştığımız bu günlerde ne oran da gerçekleştiği konusunda Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

32. Belediyemiz birimlerinden Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

33. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

34. Belediyemiz birimlerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2014-31.10.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

35. Belediyemiz birimlerinden Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2014-31.10.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

36. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, engelli vatandaşlarımızın dikkate alındıklarının hissettirilmesi için Belediyemizce yapılacak çalışmaların araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu  

37. Mahalle Konaklarının sayılarının tespit edilmesi ve Mahalle Konağı olmayan mahallelere de yapılması hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

38.  Önergeler