Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Şubat 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

  T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.3.KEÇ.0.10-301.03-                                                                             ... / 01 /2013

Konu : Şubat 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 04/02/2013 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 

1-      Yoklama

2-      5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği, Belediye Meclis Üyemiz Metin ALAGÖZ’ün 09.01.2013 tarihinde vefat etmesi nedeni ile kalan süreyi tamamlamak üzere İhtisas Komisyonlarımızdan, Kanun ve Tarifeler Komisyonu, Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu’na üye seçimi yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

3-      Belediye Meclisimizce alınan 03.12.2012 tarih ve 573 sayılı kararın tashihi hakkındaki  Başkanlık yazısı.

4-      2013 yılında Zabıta Personeline verilecek olan “Zabıta Maktu Mesaisi” hakkındaki Başkanlık yazısı.

5-      Karakaya Mahallesinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına itirazlar hakkındaki Başkanlık yazısı.

6-      19 Mayıs Mahallesi 30969 ada 1 sayılı parselde 1/1000 ölçekli İmar Planı tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7-      Bağlarbaşı Mahallesi 33080 ada 15 ve 19 sayılı parsellerde 1/1000 ölçekli İmar Planı tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8-      Atapark Mahallesi 31075 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller ve 31078 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parsellere ait Uygulama İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

9-      Ovacık Mahallesi 90216 ada 1 parselde bulunan Camii alanına ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10-  Sancaktepe Mahallesi 31513 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sayılı parsellerde 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11-  Kanuni Mahallesi 30299 ada ve 30306 ada 1 ve 2 parsellere ait İmar Plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12-  K. Subayevleri Mahallesi 6500 ada 7 parselde bulunan Camii alanına ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13-  Belediye Yönetmelikleri hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

14-  İlçemizde bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan çocuklara belediyemizin sportif faaliyet olarak nelerin yapılabileceğinin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

15-  İlçemizdeki vatandaşlarımızın evlerinde kullandıkları Atık Yağların ve Atık Pillerin biriktirilerek Geri Dönüşüm noktalarında toplatılması konusunun araştırılıp incelenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

16-  Eğitim ve Kültür faaliyetleri çerçevesinde Belediyemiz tarafından 2012 yılı içerisinde düzenlenen Edebiyat ve Tarih sohbetlerinin konu başlıklarının, konuşmacıların, katılımcıların istatistiki bilgilerinin ve vatandaş üzerindeki etkilerinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

17-  İlçemizde bulunan Teleferik İşletmeciliği’nin  kış şartlarına göre teknik yapısının yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

18-  İlçemizdeki bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

19-  Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün 01.01.2012-30.12.2012 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

20-  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

21-  İlçemizde dilencilik yapan engelliler var mı, varsa haklarında ne gibi işlemler yapıldığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu  

22-  Belediyemiz tarafından her yıl düzenlenen Çanakkale Savaşlarıyla ilgili faaliyetlerden KKTC’deki vatandaşlarımızın da yararlanması ve bilinçlenmesi amacıyla, kardeş belediyemiz olan KKTC Güzelyurt Belediyesiyle koordine sağlanarak aynı faaliyetlerin icrasının sağlanması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

23-  Belediyemiz bünyesinde bulunan Ak Masa birimine son 6 ay içerisinde yapılan başvuruların hangi müdürlüklere gönderildiği ve ne şekilde sonuçlandığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

24-  İlçemizdeki herhangi bir oyun parkının üzeri ve çevresi kapatılarak kış parkı haline getirilip sosyal etkinliklerine kış aylarında da devam edilmesi için çalışmalar yapılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

25-  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Bağlum bölgesinde Kurbanlık hayvanların ve ahırların çok olması sebebiyle, yeni yapılaşmadan dolayı yerleşen vatandaşların rahatsız oldukları tespit edildiğinden konu ile ilgili araştırma yapılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

26-  Belediye Meclisimizin 03/03/2008 tarih ve 86 sayılı kararı ile Çek Cumhuriyeti Město Vsetín şehri ile kardeşlik kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda Çek Cumhuriyeti Město Vsetín Belediye Meclisinde de aynı doğrultuda bir karar alınması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

27-  Kırsaldan yoğun göç alan ilçemizde yaşayan ailelerin şehir hayatına uyum sağlamaları çerçevesinde mahalle sakinlerine Belediyemizce yapılan mahalle konaklarında, muhtarlık binalarında veya mahallenin fiziki şartlarına uygun olarak tespit edilen yerlerde eğitim çalışmalarının başlatılması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

28-  Belediyemiz Temizlik İşleri bünyesinde çalışan çöp toplayan işçilerin çalışma şartlarının incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

29-  Önergeler