Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Şubat 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                         ... /01/2014

Konu : Şubat 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03/02/2014 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

 

G Ü N D E M

1.      Yoklama

2.      5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereği, Belediye Meclis Üyemiz İbrahim UYAR’ın 06.01.2014 tarihinde istifa etmesi nedeni ile kalan süreyi tamamlamak üzere İhtisas Komisyonlarımızdan, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na üye seçimi yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.

3.      2014 Yılı Çalışma ve Yatırım Programı hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      İncirli Mahallesi 30969 ada 1 sayılı parselde imar planı tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

5.      Osmangazi Mahallesi 34812 ada 2 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6.      Atapark Mahallesi 31677 ada 4 ve 5 sayılı parsellerde imar planı tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7.      Sancaktepe Mahallesi 32128 ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sayılı parsellerde imar planı tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8.      Hasköy Mahallesi 34880 ada 3 sayılı parselin Sosyal Kültürel tesis alanına ait imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9.      Mülkiyeti Belediyemize ait Basınevleri mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

10.  İnşaatı devam eden Gümüşdere Ihlamur Vadisi Projesinde hangi çeşit spor alanlarının yapılabileceğinin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

11.  Kış şartlarının çetin geçtiği günlerde sahipsiz sokak hayvanlarının belediyemiz hayvan barınağında barındırılması ve ilçemizdeki parklara su ve yem kapları yerleştirerek doğanın bir parçası olan bu canlılara sahip çıkılması konusunda neler yapılabileceğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

12.  Belediyemiz eğitim faaliyetleri çerçevesinde ilçemizde okuma-yazma bilmeyen kadınlara yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığının araştırılması ve yapılıyor ise kaç kadının bu kurslardan faydalandığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

13.  İmar Müdürlüğünün yapmış olduğu Ovacık İmar Planı çalışmalarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

14.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

15.  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

16.  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

17.  Engelli olmak insanların istemleri dışında olan bir durum olduğundan, doğuştan ve sonradan oluşan engel durumlarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu 

18.  18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü münasebetiyle 18 Mart 2014 tarihinde bir panel yapılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

19.  Belediyemize bağlı KEÇMEK kurslarından kaç adet öğrencinin faydalandığının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

20.  Çaldıran Mahallesinde bulunan Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanının faaliyetlerinin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

21.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kuyumcu esnaflarımızın sorunlarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

22.  Belediye Meclisimizin 01.11.2005 tarih ve 334 sayılı kararı ile tek taraflı olarak Kırgızistan’ın Issıkgöl şehri ile kardeşlik kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda Kırgızistan’ın Issıkgöl şehrinin Belediye Meclisinde de aynı doğrultuda bir karar alınması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

23.  Belediyemiz KEÇMEK kurslarına katılan kadınların okul öncesi çağındaki çocuklarının bırakabilecekleri oyun alanlarının ve eğitimci kontrollü gündüz bakımevlerinin olup olmadığı ve eğer yoksa açılıp açılamayacağının araştırılması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

24.  Engelli vatandaşlarımız için yapılan ilçemiz sınırları içerisindeki iz yollarda bozukluk ve işgaller olup olmadığının araştırılması ve varsa aksaklıkların giderilmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

25.  Önergeler

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

…/01/2014 Bilg.Yazm.           S.AKDOĞAN

…/01/2014 Yaz. İşl. Müd.V.  M. KABADAYI

…/01/2014 Başk. Yard.          A. TOKÖZ