Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Temmuz 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  M.06.3.KEÇ.0.10-301.03-                                                                            ... / 06 /2013

Konu : Temmuz 2013 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/07/2013 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Atapark Mahallesinde bulunan imarın 31655 ada üzerindeki Aşık Veysel Parkı içerisindeki Belediyemizce inşaa edilen binanın zemin katının yeni Polis Karakolu yapılıp hizmete açılana kadar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

3. 04-07 Haziran 2013 tarihleri arasında, Ülkemiz ile Tunus Belediyeleri hizmetlerinin iyileştirilmesi yönünde görüşmelerde bulunmak ve Belediyemiz ile Tunus Jondouba Belediyesi arasında kardeş kent protokolü imzalanması için yapılan programa katılan heyet hakkında Belediye Meclisine bilgi sunulması.

4. Bağlum I. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

5. Atapark Mahallesi 31655 ada 1 parsel ve park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

6. Yükseltepe Mahallesi 34845 ada 4 ve 5 parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

7. Kanuni Mahallesi 31196 ada 1 parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

8. Şehit Kubilay Mahallesi 30075 ada 7, 8, 9 ve 10 parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

9. Mülkiyeti Belediyemize ait İncirli Mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu 

10. Belediyemizce yaz aylarında yapılan Yaz Okullarında, taleplerin tamamının karşılanıp, karşılanmadığı ve kaç dalda faaliyet gösterildiği konusunda gerekli incelemenin yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

11. İlçemizde faaliyet gösteren Ekmek Fırınlarının temizlik ve hijyen kurallarına uygun faaliyet gösterip göstermediklerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu 

12. 17 Haziran Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü dolayısıyla, gündelik ve özbakım işlerimizde kullandığımız suyun daha tasarruflu kullanmanın yöntemleri ve bunun hem ülke ekonomisine hem de ev ekonomisine olan faydasını anlatacak etkin bir çalışmanın yapılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu 

13. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün Ocak-Haziran 2013 tarihleri arasında yapmış olduğu hizmet ve çalışmaların incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu 

14. İlçemizdeki bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu 

15. Zabıta Müdürlüğü’nün 01.01.2013-30.04.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu 

16. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2013-30.04.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

17. İlçemizde yaşayan engellilerin istihdamı sağlamak amacıyla araştırmacı bir Ofis kurulmasının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu  

18. Keçiören’in Tarihi ve Turizm değerlerini tanıtıcı mahiyette, Belediye Bürokratlarına, Meclis Üyelerine ve halka yönelik bir dizi bilgilendirme toplantısının yapılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu 

19. Belediyemizin düzenlemiş olduğu 2013 yılı içerisindeki çeşitli yerlere (Çanakkale, Konya) yapılan gezilere katılımcı sayısının ve geziye katılanlarla yapılan anketlere göre katılımcıların memnuniyet, istek ve şikayetlerinin rapor haline getirilmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu 

20. Bahar ve yaz aylarının gelmesi dolayısı ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan ilaçlamaların halkın sağlığına olumlu yada olumsuz etkisinin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

21. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Taksici esnaflarımızın tespit edilmesi ve sorunlarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu 

22. Belediyemizin bugüne kadar Avrupa Birliği yatırım fonlarından faydalanıp faydalanmadığının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu 

23. Fırsat Eşitliği Komisyonunun verdiği önergeler doğrultusunda faaliyete geçirilen projelerin hangi aşamada olduğunun tespit edilerek Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu 

24. Belediyemizce insan sağlığı ve konforu için azami hassasiyet gösterildiği malum olup, Belediyemiz hizmetleri arasında, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda cadde ve sokaklarımızdaki (yol-kaldırım) yıkama işlemi yapılmaktadır. Bu işlem gelen talebe göre yapıldığından diğer vatandaşlarımızda ayrımcılık hissi uyandırmaktadır, verilen bu hizmetin lokal değil de, bütünlük sağlayacak şekilde yapılabilmesi için gerekli araştırmanın yapılması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu 

25. Önergeler