Aranacak Kelime :
Nerede :

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)
Yapı Denetim Hakediş (% 0 - 100)

1. Yapı Denetim Kuruluşuna ait Personel İmza Sirküsü ve Bildirgesi

2. Hizmet Sözleşmesine ait Damga Vergisi Makbuzu

3. Hakediş Seviyene ait Hak Ediş Bedelinin Yatırıldığımı Gösterir Banka Dekontları

4. İşyeri Teslim Tutanağı

5. Seviye Tespit Raporu

6. Temel Seviyesinden Çatı Katına Kadar Olan Kalıp-Demir İmalat Tutanakları, Beton Döküm Tutanakları Ve Bunlara Ait Beton Basınç Deney Raporları İle Uygunluk Raporu

7. Yapı Denetim Uygunluk Raporu

8. Hakediş Dilekçesi

9. Para İcmal Tablosu

10. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Web Sitesinden Alınan Yapı Denetim Hizmet Bedeline Ait Hak Ediş Raporu

11. Yapı Ruhsatı

7 Gün
Ruhsat İçin İstenen Belgeler
1.Dilekçe
2.Onaylı Projeler (Mimari+Peyzaj+Betonarme+Sıhhi Tesisat+Isı Yalıtım Kat Kaloriferi+Asansör avan+Elektrik (İlgili Kurum Onaylı)+Doğalgaz (İlgili Kurum Onaylı)+Telefon (Telekom Onaylı)
3.Zemin Etüt Raporu (Belediyemizce Onaylı)
4.Yapı Denetim Kuruluşuna Ait; Hizmet Sözleşmesi, Taahhütname, İzin Belgesi, Yetkilinin İmza sirküleri, Yapıya İlişkin Bilgi ve Proje Kontrol Formu
5.Yapı Denetim 1.Taksit Bedeli Alındı Belgesi
6.Müteahhit YAMBİS numarası ve Ticaret Sicil Belgesi (ATO)
7.Stabilize Yol Katılım Bedelinin Ödenmesi
8.Kanal Katılım Payı (ASKİ)
9.Yapı Ruhsatı Ücret ve Harçları
10.Noter Onaylı İnşaat Sözleşmesi
11.Tapu Tescil Belgesi (Şerh Bilgileri Olan)
12.m² Cetveli ve Toprak Kazı Hesabı
13.Arsa Beyanı
14.Proje Müelliflerinin Sicil Durum Taahhütnameleri
15.Numarataj Yazısı (Büyükşehir Belediyesinden)
16.Şantiye Şefi Sözleşmesi, Sicil Durum Taahhütnamesi, İkametgah Belgesi ve SGK numarası
30 Gün
Peyzaj Projesi Onayı İçin Gerekli Evraklar
1. Dilekçe
2. Peyzaj Uygulama Projesi 3 Adet
3. Onaylı Mimari Proje
10 Gün
Sıhhi Tesisat Ve Yangın Söndürme Projesi Onayı ve Kat Kaloriferi Projesi Onayı İçin Gerekli Evraklar

1.Dilekçe

2.Sıhhi Tesisat ve Yangın Söndürme Projesi

3 Adet3.Kat Kaloriferi Projesi 3 Adet

4.Onaylı Mimari Proje

10 Gün
Statik - Betonarme Proje Onayı İçin Gerekli Evraklar

1.Dilekçe

2.1 Adet Betonarme Hesabı (Onay Aşamasında 2 Adet)

3.1 Adet Betonarme Projesi (Onay Aşamasında 3 Adet)

4.Kurumlarca Onaylı Jeolojik ve/veya Jeoteknik Rapor

5.Onaylı Mimari Proje

6.Arazinin 4 Köşe Fotoğrafları

15 Gün
Zemin Etüdü Onayı İçin Gerekli Evraklar

1.Dilekçe

2.Aplikasyon Krokisi

3.ÇAP Belgesi

4.Laboratuar Sonuçları (Asılları)

5.Kuyu Logları

6.Jeofizik Çalışmaların Arazi Fotoğrafları

15 Gün
Mimari Proje Onayı İçin Gerekli Olan Evraklar
1.Dilekçe
2.1 Adet Mimari Proje (Onay Aşamasında 6 Adet)
3.1 Adet Yangın Tahliye Projesi (Onay Aşamasında 2 Adet, 1 Kat Alanı 2.000 m2 Altında ise Proje Ekinde Yer Alacaktır.)
4.Aplikasyon
5.Çap (1 Yıl)
6.Yol Kotu
7.Tapu tescil Belgesi (Şerh Bilgileri Olan Müracaat Tarihi İtibariyle 1 Ay İçerisinde Alınmış)
8.Vekaletname  (Noter Onaylı)9.CD Ortamında Proje, Renkli Cephe Çıktıları ve Arsa Fotoğrafı
15 Gün
Kanal İrtifa Hakkı Tesisi

1.Aski Yazısı

2.Kanalın Geçtiği Yeri Gösteren Kroki

3.İlgili Müdürlükler Görüş Yazıları

4.Kanal İrtifak Hakkı

5.Taşınmaz Sahiplerine Ait Vekaletnameler

3 Hafta
Cins Tashihi
1.Dilekçe
2.Aplikasyon Krokisi
3.Harç Makbuzu
4.Vekaletname
5.İmar Durum Belgesi (Çap)
6.Vaziyet Planı (Dxf Ortamında)
5 İş Günü
Temel Vize

1. Dilekçe

2. Çap (İmar Durum Belgesi)

3. Yol Kotu Tutanağı

4. Onaylı Mimari Proje

5. Yapı Ruhsatı

6. Su Basman Vizesi Raporu

5 İş Günü
Yola Terk

1. Dilekçe

2. Aplikasyon Krokisi

3. Tapu Tescil Belgesi (Son 1 ay içinde alınmış)

4. Vekaletname

5. Değişiklik Beyannamesi

6. Dengelenmiş Alan Hesabı

7. Röleve Ölçü Krokisi

8. Müdürlük Onaylı Plan Örneği

9. Parselasyon Planı Kontrol Ücreti Makbuzu

3 Hafta
Plan Tadilatı

1.Dilekçe

2.Tapu Tescil Belgesi

3.Plan Tadilat Teklifi

4.Plan Tadilat Kontrol Ücreti

5.Vekaletname

6.Müellife Ait Bilgiler

3 - 6 Ay Arası
Tevhit

1. Dilekçe

2. Tapu Tescil Belgesi (Son 1 Ay İçinde Alınmış)

3. Vekaletname

4. Değişiklik Tasarım Tutanağı

5. Tevhit Harcı

1 - 3 Ay
Yapı Kullanım İzin (İskan ) Belgesi

1. SGK İlişiği Yoktur Belgesi

2. Cephe Fotoğrafları (2 Ön, 2 Arka Cephe 13x18 Ebatlarda)

3. Numarataj Belgesi

4. Kanal Vizesi (ASKİ)

5. İskan Harçları

6. Yapı Denetim Uygunluk Belgesi & Fenni Mesul Uygunluk Raporu

 

30 Gün
İmar Şikayetleri (32, 34, 39 ve 40. Madde Kapsamına Girenler)
1. Dilekçe

2. Şikayet Değerlendirme Harç Makbuzu (32. Madde kapsamına Girenler)

50 Gün
İş Deneyim Belgesi

1. Dilekçe

2. % 80 Seviyesi Üzeri Hakkediş Evrakları

3.  Harç Makbuzu

4. Yapı Ruhsatı

 

5 Gün
İş Bitirme Belgesi
1. Dilekçe
2.  Harç Makbuzu
3.  Yapı Kullanım İzin (İskan) Belgesi
5 Gün
Yol Kotu
1. Dilekçe
2. Çap (İmar Durum Belgesi)
3. Yol Kotu Ücreti
5 İş Günü
Asansör Tescili İçin İstenen Belgeler
1. Sanayai Sicil Belgesi,
2. Onaylanmış Kuruluş Tarafından Düzenlenen Uygunluk Belgesi veya Raporu,
3. AT uygunluk Beyanı ve İmza Sirküsü Sureti,
4. Garanti Belgesi,
5. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi,
6. Başvuru Sahibi Asansör Monte Eden Tarafından Asansör Yaptırıcısına Kesilen Montaj ve Proje Bedeli Dahil Fatura,
7. İlk Periyodik Kontrol Raporu,
8. Asansör Yapım Sözleşmesi (Coğrafi Bölge Dışında İse Bu nBölgedeki Yetkili Servis).
14
Çap Verilmesi
1. Dilekçe
2. Aplikasyon Krokisi  (Son 1 Yıl İçinde Alınmış)
3. Tapu Fotokopisi4. Çap Ücreti
3 iş Günü

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.