İmar Plan Değişikliği

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 03.01.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

  KONUSU   MEVKİİ   ONAY TARİHİ  
  Bağlum Merkez Etap (İlave) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu   Kafkas ve Karakaya Mahallesi   Keçiören Belediye Meclisi`nin 01.09 2021 tarih ve 466 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi`nin 16.12.2021 tarih ve 2592 sayılı kararı  


 

Ayrıntılı Plan için Tıklayınız.