Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
 • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
 • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
 • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
 • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
 • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
 • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Ekim 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /09/2014

Konu : Ekim 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/10/2014 Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ekim ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

     Mustafa AK

 Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 

 1. 1.    Yoklama
  1. 2.    Geçen toplantı tutanak özeti
  2. 3.    Belediyemizin 2015 Mali Yılı Bütçesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
  3. 4.    Belediyemizin  2015  Yılı Performans Programı hakkındaki Başkanlık yazısı.
  4. 5.    5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) bendi gereğince, Hanım ÖZDEMİR adlı şahsın, tapu kayıtlarında Yenimahalle ilçesi Barıştepe (Burç)  Mahallesi 61177 ada 4 sayılı parselinde bulunan 2. Kat 11 nolu kat mülkiyetli 45/647 m2 arsa payı oranına sahip depolu meskeninin, Belediyemize bedelsiz olarak şartlı bağış yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
  5. 6.    Şehit Kubilay Mahallesi 32987 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 numaralı parsellerin tevhit edilmesine yönelik 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
  6. 7.    Osmangazi Mahallesi 31293 ada 1-2 ve 31295 ada 2, 3, 4, 5 ve 6 sayılı parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
  7. 8.    Şehit Kubilay Mahallesi 30059 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.
  8. 9.    Pınarbaşı Mahallesi 34708 ada 4 sayılı parselde bulunan sosyal-kültürel tesis alanına ait 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10. Yayla Mahallesi 34403 ada 2 sayılı parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve  Bayındırlık Komisyonu Raporu.

11.  Ovacık 2. Etap Revizyon imar planı, plan notlarının revize edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12.  Mülkiyeti Belediyemize ait Çiçekli mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

13.  İlçemizde bulunan Gençlik ve Spor Derneklerinden Can Kara Kuşak Spor Kulübü ve Jet Spor Kulüplerinin çalışmalarının yerinde incelenerek belediye meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

14.  Belediyemiz birimlerinden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

15.  Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Keçiören Eğitime Destek Merkezi’nin  (KEDEM) düzenlemiş olduğu hizmet içi seminerlerden “Üstün Zekâlı Öğrencilerin Tespiti ve Yapılması Gereken Yönlen dirmeler” konulu seminerin sonuçlarının ve bu konuda yeni çalışmaların başlatılıp başlatılmayacağının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

 1. 16.    Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 2. 17.    İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 3. 18.    Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’nün 01.01.2014-31.07.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 4. 19.    Belediyemiz birimlerinden İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.01.2014-31.07.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 5. 20.    Engelli vatandaşların yararlanmaları için, ilçemizde bulunan parkların dünya standartlarına çıkarılarak, engelsiz kullanımlarına sunulması konusunda belediyemizce neler yapılabileceğinin araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
 6. 21.    İlçemizde hizmet veren anaokulu, kreş vb. özel işletmelerin semtlere göre dağılımlarının ve toplam sayılarının araştırılarak meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu.
 7. 22.    Önergeler