Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
 • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
 • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
 • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
 • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
 • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
 • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
 • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
 • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
 • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Mayıs 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2012                                                                                 ... / 04 /2012

Konu : Mayıs 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/05/2012 Çarşamba günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Mayıs ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

 1. Belediyemizin 2011 Mali Yılı Kesin Hesabı
 2. Mülkiyeti Belediyemize ait Güçlükaya Mahallesi Fatih Caddesi Estergon Türk Kültür Merkezi Lokanta kısmının düğün, toplantı, konferans vb. etkinliklerde kullanılmak üzere 2012 yılı için boş olarak günlük 1.000,00 ¨  tarife üzerinden kiraya verilmesi ve konu ile ilgili olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yetkili kılınması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Mülkiyeti Belediyemize ait Yayla Mahallesi Yozgat Bulvarı 1480/2 sokakta bulunan ve imarın 90172 ada 1 sayılı parseli üzerindeki ekmek fabrikasına ait binanın Yıldırım Beyazıt Üniversitesine tahsis edilmiş olmasından dolayı, ekmek fabrikası içerisinde bulunan fırına ait malzemelerin Belediyemizce kullanılmasının ve değerlendirilmesinin de mümkün olmaması sebebiyle, T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) vasıtasıyla Kırgızistan veya Başbakanlığın uygun göreceği herhangi bir ülkeye hibe edilmesi, konu ile ilgili olarak da Belediye Başkanına gerekli görüşmeleri yaparak protokol veya protokoller imzalamaya tam yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Süleyman KAYGUSUZ  adlı şahsın İlçemiz Ayvalı mahallesinde imarın 34429 ada 9 sayılı parselinde bulunan hissesinin park alanında kalması nedeniyle anılan hissenin Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Belediyemizin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği içinde faaliyet gösteren yazar, şair ve akademisyenlerin telif haklarını koruyan Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliğine (İLESAM) üye olarak katılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. Yeşilöz Mahallesi 32058 adadaki park alanı içerisinde yapılan 132 m2 prefabrik betopan bina elektrik-su-doğalgaz ve buna benzer giderlerinin kendileri tarafından ödenmesi şartıyla Hacı Bayram Veli Sevenler Derneğine 10 8on) yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 7. Bademlik Mahallesi 31323 ada 4 parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağı Eğlence Mahallesinde bulunan Fatih Çarşısı içerisindeki kiralık gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 9. İlçemizde bulunan halı sahaların sert geçen kış şartları dolayısıyla fiziki durumları noktasında gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 10. İlçemizde faaliyet gösteren unlu mamüller üreticilerinin (fırınlar, pastaneler, yufkacılar) çalışma ortamlarının sağlık kurallarına uygun olup olmadığının incelenmesi ve bu şekilde faaliyet gösteren yerlerin hangi tarihlerde ruhsat aldıklarının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 11. Belediyemiz bünyesinde eğitime destek amacı ile açılan Kedem kurs yerlerinde eğitim gören kursiyerlerin ve eğitimcilerin, eğitim faaliyetlerinin incelenmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 12. Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 13. Belediyemize ait olan Spor Tesislerimizin fiziki yapılarının araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu
 14. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 15. Etüd ve Proje Müdürlüğü’nün 2012 yılı harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap ve Tetkik Komisyonu Raporu
 16. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 01.01.2012-31.03.2012 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 17. Belediyemize ait spor komplekslerimizden yararlanan engelli bireylerimizin daha rahat gelip gitmelerini sağlamak amacıyla otoparklarımızdan 2 adedinin Engelli oto parkı olarak ayrılmasını ve yönlendirme tabelalarıyla da gösterilmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu
 18. Gelişen ülke turizme bağlı olarak gelen yabancı konuklara ilçemizi tanıtma noktasında gerekli tanıtım çalışmalarının yapılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu
 19. 10 Nisan Polis Teşkilatının Kuruluşu yıldönümü münasebetiyle ilçemiz sınırları içerisinde bulunan polis teşkilatlarımızın ziyaret edilmesi ve bugünün anlamına binaen bir program tertip edilmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu
 20. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Huzur Evinde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu
 21. Keçiören Belediyesinden kiralanan Büfelerin ve büfecilerin sorunlarının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu
 22. Keçiören Belediyemizle kardeş şehir olan Başkurdistan/Ufa ile sosyal, kültürel, eğitim ve Belediye çalışma faaliyetlerin incelenmesi hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu
 23. İlçemizde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılarımızın ilçemizde bulunan Kamu ve Özel sosyal tesislerden ne kadar yararlandıkları aynı zaman da öneri ve memnuniyetlerinin araştırılması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu
 24. İşletme İştirakler Müdürlüğü çalışanlarının durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu
 25. Önergeler