Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Ocak 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü 

 

Sayı :  M.06.3.KEÇ.0.10-301.03-   ... /12/2013

Konu : Ocak 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/01/2014 Perşembe günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ocak ayı toplantısını başlatacaktır.İlanen duyurulur.      

 

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Denetim Komisyonuna Üye Seçimi hakkındaki Başkanlık yazısı.

3. Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve imar planında teknik alt yapı alanı olan 2258 m2 alana sahip 90736 ada 1 sayılı parselin 5104 sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 62. Maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 75. Maddesi (d) fıkrasına istinaden İlçemiz Yayla Mahallesinde, 4415 m2 yüzölçümlü imar planında İlköğretim Alanı kullanımına ayrılan 30788 ada 3 sayılı parselindeki 460/4415 m2 oranındaki 460 m2 Belediyemiz hissesinin, Ankara İl Özel İdaresi adına bedelsiz olarak devredilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

5. Hasköy Mahallesi 34880 ada 3 sayılı parselin Sosyal Kültürel tesis alanına ait imar planı değişikliği hakkındaki Başkanlık yazısı.

6. Yayla Mahallesi 30807 ada 6 parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

7. Osmangazi Mahallesi 34812 ada 1, 2, 3 parseller 34840 ada 1, 5, 9, 22 parseller ve 34841 ada 1, 2, 3 parsellere ilişkin plan notu değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

8. Karargahtepe Mahallesi 6772 ada 9-10-11-12 sayılı parsellerde imar planı tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9. Osmangazi Mahallesi 31293 ada 1 ve 2, 31295 ada 2, 3, 4, 5,  6  sayılı parsellerde imar planı tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

10. Mülkiyeti Belediyemize ait Etlik mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu 

11. İlçemizde faaliyette bulunan spor dalları (voleybol, basketbol, bisiklet parkuru) gibi dallarda yeni alanlar oluşturulabilmesi için yer tahsisi yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

12. Sağlıklı insanlar sağlıklı toplumları oluşturur düşüncesinden hareketle Belediyemizin sağlığa yaptığı yatırımların araştırılıp incelenmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu 

13. Belediyemize ait KEDEM kurs merkezlerimizin hangi mahallelerde hizmet verdiğini ve yeni dönemde kaç öğrencinin bu merkezlerden eğitim aldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu 

14. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu 

15. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu 

16. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2013-30.11.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu 

17. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 01.01.2013-30.11.2013 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

18. Engelli bireylerin eğitime katılımlarını arttırmak amacıyla kendilerine belediyemizce eğitim materyalleri verilmesi konusunun araştırılıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu  

19. İlçemiz sınırları içerisinde turizme yönelik çalışma yapan büro ve iş yerlerinin tespit edilerek Keçiören’in tanıtımı için iş birliği yapılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu 

20. Belediyemize bağlı AK Masa birimine vatandaşlarımız tarafından Haziran 2013 – Kasım 2013 arasında gelen istek, şikayet ve müracaatların sayıları ve birimlere göre dağılımları hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu 

21. Belediyemiz Sultan Sofrası işletmesinin sosyal açıdan incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

22. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan oto yıkama ve oto aksesuar satışı yapan esnaflarımızın sorunlarının araştırılıp incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu 

23. Belediye Meclisimizin 08.10.2007 tarih ve 9 sayılı kararı ile tek taraflı olarak Kosova’nın Fushe şehri ile kardeşlik kararı alınmış olup, bu karar doğrultusunda Kosova’nın Fushe şehrinin Belediye Meclisinde de aynı doğrultuda bir karar alınması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu 

24. Keçiören’de ikamet eden kadınlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, el ürünlerini pazarlayabilecekleri satış reyonlarının belediyemiz tarafından temin edilip edilemeyeceğinin araştırılması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu 

25. Belediyemize ait olan Sultan Sofrası Tesislerinin insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu 

26. Önergeler