Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Şubat 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /01/2015

Konu : Şubat 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/02/2015 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Şubat ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

       Mustafa AK

    Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 1.      Yoklama

2.      Geçen toplantı tutanak özeti

3.      Esertepe Mahallesi 34736 ada 2 ve 4 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

4.      Sancaktepe Mahallesi 91003 ada 1 sayılı parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5.      Ayvalı Mahallesi 90054 ada 37 ve 90055 ada 29 parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6.      Kanuni Mahallesi 90849 ada 5 ve 6 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7.      Bağlum I. Etap Uygulama İmar Plan Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8.      Bağlum II. Etap Uygulama İmar Plan Revizyonu hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9.      Atapark Mahallesi 31115 ada 1, 2, 3, 4 ve 6 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  Hasköy Mahallesi 90720 ada 9 sayılı parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11.  Karargahtepe Mahallesi 5420 ada 14 sayılı parselde bulunan okul alanına ait 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12.  Basınevleri Mahallesi 32139 ada ile 31944 adalar arasında yer alan park alanının bir kısmının Pazar alanı olarak ayrılması ve 5419 ada 28 sayılı parsel ile 32134 ada 5 sayılı parselin park alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13.  Uyanış Mahallesi 32955 ada 1 sayılı parselde bulunan Eğitim Tesisleri alanına ait 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

14.  Mülkiyeti Belediyemize ait 19 Mayıs Mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

15. İlçemizde bulunan Gençlik ve Spor Derneklerinden Yıldızlar Spor Kulübü ve Lokomotif Ankara Spor Kulüplerinin çalışmalarının yerinde incelenerek Belediye Meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

16. İlçemizde bulunan Amatör Spor Kulüplerine 2015 yılında da malzeme yardımının devam edilip edilmeyeceği ile alakalı Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

17. İlçemizde tuvaleti olmayan park ve pazarların tespit edilerek bu yerlere tuvaletler yapılmasına yönelik araştırma ve inceleme yapılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

18. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde talepler doğrultusunda gerekli görülen programlar planlanarak hayata geçirileceği, programların belirlenmesinde halkın istek ve talepleri dikkate alınarak etkinlik takvimi oluşturulacaktır” hedefine ilişkin olarak 2015 uygulama yılına ait hazırlıklar, planlamalar ve etkinlik takvimi konusunda Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

19. Belediyemiz birimlerinden Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

20. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

21. Belediyemiz birimlerinden Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2014-30.11.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

22. Belediyemiz birimlerinden Destek Hizmetler Müdürlüğü’nün 01.01.2014-30.11.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

23. Belediyemiz bünyesinde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olan Engelli Danışma Merkezine kaç üyenin kayıtlı olduğunun araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

24. Belediyemizin başlattığı Kadınların Eğitimine Destek Merkezi (KADEM) Projesinden, başladığı günden itibaren kaç kadının istifade ettiğinin; kurslara katılan kadınlardan ilköğretim, ortaöğretim sınavlarına girip diploma alanların sayılarının araştırılması hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

25.  Önergeler