Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Temmuz 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı : M.06.6.KEÇ.0.10-2012                                                                              ... / 06 /2012

Konu : Temmuz 2012 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02/07/2012 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

 

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

 

1- Ovacık İmar Plan Revizyonuna İtirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

2- Karakaya İmar Planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

3- Bağlarbaşı Mahallesi 4203 adanın güneybatısında bulunan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

4- Şehit Kubilay Mahallesi 30167 ada da bulunan park alanında 5x5=25 m2’lik Doğalgaz Regülatör İstasyon yeri konulması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

5-  Yayla Mah. 30771 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

6- İbrahim MERT adlı şahsın Belediyemiz tarafından ihale edilen Bademlik Mahallesi 31317 ada 6 parselde bulunan 7 ve 9 nolu daireleri satın aldığı, tapu işlemleri sırasında anılan taşınmazların üzerinde ASKİ lehine haciz şerhlerinin olduğunun anlaşıldığı ve bu hacizlerin 14 aydır kaldırılmadığından, konu ile ilgili mağduriyetlerin giderilmesi için bahsi geçen dairelerin Belediyemize ait bir arsa ile takas edilmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu.

7- Mülkiyeti Belediyemize ait Güçlükaya Mahallesi Fatih Caddesi Estergon Türk Kültür Merkezi Lokanta kısmının düğün, toplantı, konferans vb. etkinliklerde kullanılmak üzere 2012 yılı için boş olarak günlük ¨1.000,00  tarife üzerinden kiraya verilmesi ve konu ile ilgili olarak Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün yetkili kılınması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu. 

8-  Yaz tatili döneminde öğrencilere yönelik, Belediyemizce yapılacak olan sportif faaliyetlerin incelenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu  

9- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kavak ağaçlarının yaydığı polenlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak için bu ağaçların kesilmesi yönünde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüzün bir çalışma yapması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

10- Belediyemiz bünyesinde hizmet gösteren kreşin önüne çocuk oyun parkı yapılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

11- Belediyemiz bünyesinde hizmet gösteren Huzurevi’nin fiziki açıdan incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

12- İlçemiz sınırları içerisindeki isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

13- Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2012-31.05.2012 tarihleri arası gelir ve gider kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

14-  Belediyemiz birimlerinden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2012-30.04.2012 tarihleri arasına ilişkin harcamalarının incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

15- İlçemizde yaşayan engelli ailelerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik ‘Yarı Bağımsız Yaşam Merkezi’ kurulması konusunun araştırılıp incelenmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

16- Belediyemize ait teleferik tesislerinin turizm açısından Keçiören’e faydalarının araştırılması hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu 

17- İlçemizde ikamet eden ve başka illerden göç eden kadınların sorunları hakkında sivil toplum kuruluşları ile birlikte bir çalıştay düzenlenmesi hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

18- İlçemizde ikamet eden ve nikahsız yaşayan çiftlerin sosyal açıdan incelenerek nikah işlemlerinin gerçekleştirilmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

19- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan pastane esnafının çalışma şartları ve üretim yapılan mekanların fiziki durumlarının incelenmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

20- Keçiören Belediyesi ile kardeş şehir olmasına karar verilen İspanya’nın Almeria kenti ile kardeş şehir ilişkilerinin pekiştirilmesi ve kültürel ilişkilerin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Ab ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

21- Belediyemizde çalışan erkek personele yönelik babalar günü münasebetiyle kahvaltı organizasyonu yapılması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

22- Belediyemiz birimlerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü çalışanlarının durumunun insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

23- Önergeler