Bilgi Hattı

BİLGİ HATTI

444 52 76
444 KC RN
Güncel Duyurular:
  • Cumartesi - Pazar günleri 09:00 16:00 saatleri arasında vergi ödemeleriniz için veznelerimiz açıktır.
  • Ayrıca Halk Bankası ve Deniz Bank'in bütün şubelerinden ve e-belediye üzerinden masrafsız vergi ödemesi yapabilirsiniz.
  • Zabıta Müdürlüğü : 0312 361 06 06
  • Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü : 0312 360 59 39
  • Temizlik İşleri Müdürlüğü : 0312 361 10 06
  • Park ve Bahçeler Müdürlüğü : 0312 378 77 13
  • Fen İşleri Müdürlüğü : 0312 378 77 17
  • Cenaze İşleri : 0312 361 10 23
  • Evlendirme Müdürlüğü : 0312 361 10 46

Temmuz 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

  T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /06/2014

Konu : Temmuz 2014 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/07/2014 Salı günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Temmuz ayı toplantısını başlatacaktır.

 

 

 

G Ü N D E M

 1.      Yoklama

2.      Geçen toplantı tutanak özeti

3.      Köşk Mahallesi 30640 ada 17 sayılı parselin dini tesis alanına ait imar planı değişiklik teklifine yapılan itiraz hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      Yayla Mahallesi 30678 ada 8 parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5.      Şehit Kubilay Mahallesi 30487 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6.      Osmangazi Mahallesi 30081 ada 1, 2, 3, 34840 ada 1, 5, 9, 22 ve 34841 ada 1, 2, 3 sayılı parsellerde plan notu değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7.       Atapark Mahallesi 31640 ada 4 ve 5 parsellerde imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8.      Bağlum Mahallesi 2 ada 12 ve 13 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9.      Kat Artırım plan notlarının 5. Maddesinin iptal edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.   Mülkiyeti Belediyemize ait Pınarbaşı mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

11.  Ankara Valiliği Dernekler Müdürlüğünden alınan; Keçiören’de bulunan Gençlik ve Spor Derneklerinden Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü, Keçiören gücü Spor Kulübü ve Keçiören Yıldız Spor Kulüplerinin çalışmalarının yerinde incelenerek belediye meclisimizin bilgilendirilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

 

12.  İlçemiz genelinde evsel atıkların (çöp) ayrıştırılması ve geri dönüşümüne yönelik evsel atığın niteliği, niceliği ve dönüştürülme durumuna göre farklı renklerde çöp poşetlerinin olup olmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

13.  Belediyemize ait KEDEM (Keçiören Eğitime Destek Merkezi) çalışmaları çerçevesinde 2014 yılına yönelik olarak açılacak yaz okullarında 2013 yılındaki 8 branşın dışında farklı branşların planlanıp planlanmadığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

14.  İlçemize bağlı İncirli Mahallesi sınırının ikiye bölünme talebi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

15.  Belediyemiz sınırları içerisinde gecekondu sayısını en aza indirebilmek amacıyla başkasına ait arsalarda gecekondusu bulunan vatandaşların kendilerine ait arsaları müteahhide verirken ya da mülkiyetleri sattıkları tespit edildiği taktirde işgal ettikleri arsalarda yapılaşmanın yapılabilmesi için ilgili komisyonda araştırılması hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

16.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

17.  Belediyemiz birimlerinden Yazı işleri Müdürlüğü’nün 01.01.2014-30.04.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

18.  Belediyemiz birimlerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 01.01.2014-30.04.2014 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

19.  İlçemizde yeni yapılacak olan binaların Projelendirilmelerinde 5378 sayılı engelliler yasasına uygun olarak Giriş kapılarının projelendirilmesi hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

20.  Belediyemizde çalışan personelin kadın ve erkek olarak sayılarının belirlenerek Meclisin bilgilendirilmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu.

21.  Önergeler

İlanen duyurulur.

 

Nihat ÖZÇELİK

Başkan Vekili