İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce imarın 1924 ada 5 parselinde metruk halde bulunan yapı hakkında 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesi gereği 16.06.2022 tarih ve 20220406 numaralı Yapı Tatil Zaptı düzenlenmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu Madde 39  “… Yapı sahibine tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.” denilmektedir. Yapı sahibi HASAN DUMAN VE ORTAKLARI‘na tebligat yapılamadığından, yine aynı kanunun ilgili maddesi kapsamında; 16.06.2022 tarihinde Yapı Tatil Zabtının bir nüshası Karakaya Mahalle Muhtarlığına bırakılmış ve bir nüshası da ilgili  yapıya asılarak tebliğ edilmiştir.

Söz konusu Yapı Tatil Zabtı ve fotoğraflar ektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız.