ETİK KOMİSYONU BAŞKANI 

  Av.Kazım KABADAYI

 ETİK KOMİSYON ÜYELERİ 

  Sertaç CİHAN (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü V.)

  Fatih GENEL (Avukat)

  Abuzer KÖSELER (Mali Hizmetler Müdür V.)

 GÖREVLERİ 

 1) Etik ilkeler doğrultusunda duyuru ve genelgelerle personeli bilgilendirmek,

 2) Belediyedeki kamu görevlilerinin etik sözleşmesini düzenlemek,

 3) Toplanarak gündemdeki konuları değerlendirmek.