ETİK KOMİSYONU BAŞKANI                                                                                                                                           

Belediye Başkan Yardımcısı Av.Kazım KABADAYI

ETİK KOMİSYON ÜYELERİ                                                                                                                                              

Sertaç CİHAN (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü V.)

Fatih GENEL (Avukat)

Abuzer KÖSELER (Mali Hizmetler Müdür V.)

GÖREVLERİ                                                                                                                                                                      

1) Etik ilkeler doğrultusunda duyuru ve genelgelerle personeli bilgilendirmek,

2) Belediyedeki kamu görevlilerinin etik sözleşmesini düzenlemek,

3) Toplanarak gündemdeki konuları değerlendirmek.