Tarafsızlık

Kamu Görevlisi;

1) Kamu politikaları hakkında kamuya açık yorumlar yaparken veya bunlar hakkındaki kamuoyu tartışmalarına katılırken yürüttüğü göreve ilişkin tarafsızlığını tehlikeye atan davranışlardan kaçınmalıdır. 

2) Bireyler arasında dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, siyasi düşüce, felsefi inanç, din, mezhep, servet, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş, kılık ve kıyafet vb.nedenlerle ayrımcılık yapmamalıdır.

3) Siyasi tarafsızlığını korumaya özen göstermeli, kamu hizmetinin tarafsızlığını şüphe düşürecek şekilde, herhangi bir siyasi parti veya girişimin lehine veya aleyhine kampanya yürütmemeli, yorum, paylaşım ya da faaliyette bulunmamalıdır.

Kurum İtibarını Koruma

Kamu Görevlisi;

1) Görev yaptığı kurumun görev ve işleriyle ilgili bilgileri sosyal medya platformlarıyda paylaşırken ilgili mevzuata uygun davranmalıdır.

2) Görev yaptığı Kurumun itibarını ve güvenilirliğini zedeleyecek veya karalayacak nitelikteki paylaşımlardan kaçınmalıdır.

3) Kişisel sosyal medya hesaplarında uzmanlık alanı çerçevesindeki görüşlerini kurumun itibarı üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak  ve kanıtlara dayalı olarak ifade edebilir. Ancak sosyal medyada yer alan sözlü, yazılı veya görsel içerikli paylaşımlarının kişisel görüşü olduğunu belirtmeli, görevine, kurumuna veya kamu hizmetine atfedilmemesi hususlarında dikkatli davranmalıdır.

Çıkar Çatışmasından Kaçınma

1) Kamu görevlisi, sosyal medyayı kullanırken mevcut veya gelecekte olma ihtimali bulunan  çıkar çatışması ya da bu konuda algı oluşturulabilecek durumlardan kaçınmalıdır.

Kamu Hizmetine Ayrılan Zamanda Sosyal Medya Kullanımı

1) Kamu görevlisi, kamu hizmetine ayrılan zamanda sosyal medya kullanımı konusunda dikkatli davranmalı ve kamu hizmetini aksatmamalıdır.

Paylaşılan Bilginin İçeriği

Kamu Görevlisi;

1) Sosyal medyada bilginin işlenmesi kapsamında bilginin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmeli ve bilgi kirliliğine yol açmamalıdır.

2) Sosyal medya kullanımlarında şiddet veya cinsel içerikli vb rahatsız edici gönderilerden kaçınmalıdır.

3) Paylaşımlarında toplum yararını gözetmelidir.

İnsan Haklarına Saygı

Kamu görevlisi;

1) Bireylerin yaşamı, adı, şeref ve haysiyeti, özel veya aile yaşamı, mesleki ve ekonomik değerleri başta olmak üzere kişilik hakkına zarar verebilecek her türlü davranış ve paylaşımdan kaçınmalıdır.

2) Ayrımcılığa yol açabilecek her türlü nefreti besleyen, savunan ve benzeri hoşgörüsüz ifadelerde bulunmamalıdır.

3) Bireylerin kişisel verilerini, veri sahibinin izni olmaksızın kullanmamalıdır.

Kurumsal Sosyal Medya Hesabının Kullanımı

Kamu görevlisi, kurumsal sosyal medya hesabını kullanırken; 

1) Kurum adına yetkilendirilmiş olmalıdır.

2) Dil,ırk,etnik köken, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, servet, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş, kılık ve kıyafet vb. nedenlere dayalı olarak ayrımcıık yapmamalı ve kullanıcıları veya yorumlarını silmemeli ya da engellememelidir.

3) Şahsi menfaat, siyasi veya felsefi düşünce vb. amaçla hareket etmemelidir.

4) Nezaket ve saygı kurallarına özen göstermelidir.

5) Kurumsal saygınlığa zarar verecek ifadelerde bulunmamalı, gizliliği ve güvenliği tehlikeye atacak bilgi ve belge paylaşmamalıdır.

Yöneticilerin Sorumluluğu

Yönetici Kamu Görevlisi, kurumsal sosyal medya hesabının etik ilkelere uygun olarak yönetilmesi amacıyla gerekli tedbirleri alır, denetim ve gözetim görevini özenle yürütür. Halkın bilgilendirilmesi amacıyla kurumsal iş, işlem ve süreçlere ait bilgilerin kuruma ait sosyal medya hesaplarında paylaşılmasını sağlar.