MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 3 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 3 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT BAĞLUM MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM 27 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İPTALİ İLANI

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 27 ADET ARSANIN İHALE İPTALİ  İLANI            Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlum mahallesinde bulunan toplam 27 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  45 maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif  Usulü  ile  satış ilanları 26.08.2022 tarih ve ILNO1680491 İlan Numarası ile Posta Gazetesinde ve 26.08.2022 ve 29.08.2022  tarihlerinde ANADOLU Gazetesinde ilanları yapılmıştır.               Ancak; Danıştay 6. Dairesinin 2018/8399 E. 2022/4727 K. Ve 14.04.2022 günlü kararı ile kesinleşen Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2017/2915 ES. 2018/381 K. ve 28.02.2018 tarihli kararı ile Bağlum Mahallesinde satışı düşünülen 27 adet taşınmazın parselasyon planları iptal edildiğinden dolayı, satışı düşünülen 27 adet arsanın satışları iptal edilmiştir. İlgililere duyurulur.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT 2 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Ovacık mahallesinde bulunan toplam 2 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 7 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 7 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT BAĞLUM MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM 11 ADET ARSANIN 04.03.2021 TARİHİNDE SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlum mahallesinde bulunan toplam 11 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun 36. /  45. maddesine göre yapılacak olan Kapalı/Açık  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT BAĞLUM MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM 10 ADET ARSANIN 25.02.2021 TARİHİNDE SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlum mahallesinde bulunan toplam 10 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre yapılacak olan Açık  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT BAĞLUM MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM 10 ADET ARSANIN 18.02.2021 TARİHİNDE SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Bağlum mahallesinde bulunan toplam 10 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre yapılacak olan Açık  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait  muhtelif semtlerde bulunan toplam 2 adet dairenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun    45. maddesine göre yapılacak olan  Açık  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF SEMTLERDE BULUNAN TOPLAM 9 ADET DAİRENİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait  muhtelif semtlerde bulunan toplam 9 adet dairenin, 2886 sayılı Devlet İhale  Kanunu’ nun    45. maddesine göre yapılacak olan  Açık  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLEDE BULUNAN TOPLAM 18 ADET DAİRENİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Muhtelif Mahallede bulunan toplam 18 adet  dairenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre yapılacak olan  Açık  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
29.08.2019 TARİHİNDE SATIŞ İHALESİ YAPILACAK 9 ADET DAİRENİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Muhtelif Mahallede bulunan toplam 9 adet  dairenin, 2886 sayılı   Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre yapılacak olan  Açık  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2886 sayılı D.İ.K. nun 36 maddesi gereğince 2 adet arsa satış İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait Muhtelif Mahallelerde bulunan toplam 2 adet  arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  36. maddesine istinaden  Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak  ihale  neticesinde satılacaktır

İhale Detay . . .
KEÇİÖREN BELEDİYESİ 2 ADET DAİRENİN 2886 SAYILI D.İ.K GÖRE SATIŞ İHALE İLAN METNİ

Mülkiyeti Belediyemize ait  aşağıdaki tabloda bilgileri belirtilen  2 adet dairenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun  45. maddesine göre yapılacak olan  Açık  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
KEÇİÖREN BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI

Mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait 827,00 m² yüzölçümüne sahip imar planında S.K.T arsası kullanımına ayrılmış olan Keçiören İlçesi ,İncirli  Mahallesinde imarın 9384 ada 20 no’lu parseli, Keçiören Belediye Meclisinin 07/08/2009 tarih ve 437 sayılı kararına istinaden- Sivil Toplum Kuruluşlarına Satılması Şartıyla- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale sonucunda satılacaktır.

İhale Detay . . .
KEÇİÖREN BELEDİYESİ SKT ARSASI SATIŞ İHALE İLANI

Mülkiyeti Keçiören Belediyesine ait 334,00 m² yüzölçümüne sahip imar planında S.K.T arsası kullanımına ayrılmış olan Keçiören İlçesi, Atapark  Mahallesinde imarın 31908 ada 1 No’lu parseli, Keçiören Belediye Meclisinin 01/10/2018 tarih ve 457 sayılı kararına istinaden- Sivil Toplum Kuruluşlarına Satılması Şartıyla- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak ihale sonucunda satılacaktır.

İhale Detay . . .