KEÇİÖREN BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KULLANIM HAKKI VE MÜLKİYETLERİ BELEDİYEMİZE AİT OLAN VE AŞAĞIDAKİ TABLODA BİLGİLERİ BELİRTİLEN 52 (ELLİİKİ) ADET ELEKTRONİK HABERLEŞME CİHAZ DİREK YERLERİNİN AÇIK TEKLİF USULÜ İLE 3 (ÜÇ) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR

T.C.Keçiören Belediyesi sınırları içerisinde 5216 ve 5393 sayılı yasalar gereğince kullanım hakkı ve mülkiyetleri Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda bilgileri belirtilen 52 (Elliiki) adet elektronik haberleşme cihaz direk yerlerinin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

İhale Detay . . .
İLÇEMİZ MUHTELİF MAHALLELERİNDE BULUNAN TOPLAM 11 (ONBİR) ADET TAŞINMAZIN KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 11 (Onbir) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale neticesinde kiraya verilecektir.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT ŞENYUVA MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM 5 ADET DAİRENİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Şenyuva Mahallesinde bulunan toplam 5 adet daire, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun  ilgili maddelerine göre satış ihalesi yapılacaktır.                   

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT SANCAKTEPE MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM 1 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Sancaktepe mahallesinde bulunan toplam 1 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 4 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 4 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT SANCAKTEPE MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM 1 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Sancaktepe mahallesinde bulunan toplam 1 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT A.EĞLENCE MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM 2 ADET DÜKKAN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin A.Eğlence mahallesinde bulunan toplam 2 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT OVACIK MAHALLESİNDE BULUNAN TOPLAM 1 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ovacık mahallesinde bulunan toplam 1 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 9 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 9 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 9 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 9 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 4 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 4 adet arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 11 ADET ARSANIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 11 adet  arsanın, 2886 sayılı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satılacaktır.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 3 (ÜÇ) ADET TAŞINMAZIN 2(İKİ) YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

 Mülkiyeti Keçiören Belediye Başkanlığı’ na ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 3 (Üç) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 2 (İki) yıl süre ile kiraya verilecektir.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 9 (DOKUZ) ADET TAŞINMAZIN 2(İKİ) YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Keçiören Belediye Başkanlığı’ na ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 9 (Dokuz) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 2 (İki) yıl süre ile kiraya verilecektir.

İhale Detay . . .
MÜLKİYETİ KEÇİÖREN BELEDİYESİNE AİT MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN TOPLAM 8 (SEKİZ) ADET TAŞINMAZIN 2(İKİ) YIL SÜRE İLE KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

Mülkiyeti Keçiören Belediye Başkanlığı’ na ait İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan toplam 8 (Sekiz) adet taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesine göre yapılacak olan Açık Teklif Usulü ihale ile 2 (İki) yıl süre ile kiraya verilecektir.

İhale Detay . . .