NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 

NİKAH İŞLEMLERİ (TC Vatandaşı)

 1. Sağlık Raporu: Çiftler kayıtlı oldukları Aile Hekimliklerinden Medeni Kanunun 136. Maddesi gereği evlenmelerine engel bir hastalığın bulunmadığını belirten fotoğraflı, mühürlü ve imzalı sağlık raporu getirilmesi gerekmektedir. Kadın ve Erkek için sağlık raporu zorunludur.
 2. Nüfus Cüzdanı: Müracaat esnasında nüfus cüzdanlarının aslı ve fotokopisi gerekmektedir. (Ehliyet, kurum kimliği vb. belgeler kabul edilmemektedir.)
 3. Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4’er adet vesikalık fotoğraf.(Alın, çene ve yüzleri açık olmak şartı ile, Başörtülü fotoğraflar kabul edilir.)
 4. Evlenme Yaşı: 18 yaşını tamamlamış olanlar; kendi iradeleri ile evlenebilirler. 17 yaşını tamamlamış olanlar; anne-baba veya vasisinin izni ile evlenebilirler. 16 yaşını tamamlamış olanlar; Mahkeme Kararı ile evlenebilirler.
 5. Mahkeme Kararı: Medeni hali dul veya boşanmış olan kadının evlenebilmesi için, 300 gün süreyi doldurmaları gerekmektedir. Bu süre dolmamış ise Aile Mahkemelerinden “İddet Müddetinin (Bekleme Süresi) Kaldırılması” kararı getirmeleri gerekmektedir.
 6. Soyadı Dilekçesi: Evlendikten sonra, bekarlık soyadını koca soyadı ile birlikte kullanmak isteyen kadın; müracaat esnasında bu isteğini açıkça belirterek tarafımızca hazırlanan soyadı dilekçesini imzalaması gerekmektedir.
 7. Vekaletname: Müracaata gelen çiftlerden birinin veya ikisinin bulunmaması durumunda Evlenmeye mahsus Noter Onaylı vekaletname ile başvuru yapabilirler.

 

 

NİKAH İŞLEMLERİ (Yabancı Uyruk)

 1. Evlenme Ehliyet Belgesi (Bekarlık Belgesi): Yabancı devletin yetkili makamlarından veya o devletin konsolosluklarından alınacaktır. Çok dilli ve Apostille belgeler hariç Türk Dış İşleri Bakanlığı’na onaylatılması gerekmektedir. Yabancı ülkelerde yapılan Türkçe çevirili evraklar kabul edilmemektedir. (Yabancı ülkede bulunan Türk Konsolosluğundan onaylı Türkçe çevirili ve Çok dilli evraklar hariç) Gelen evrakların noter onaylı Türkçe çevirisinin yapılması gerekmektedir. Ülkemizde Koruma Statüsünde bulunan mülteciler Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları Evlenme Ehliyet Belgesi ve Geçici Koruma Kimlik Belgeleriyle müracaata gelebilirler. İkametleri İl dışında bulunan Koruma Statüsündeki mülteciler, bulundukları İl dışından farklı bir İl’de nikah kıydırmak isterlerse Yol İzin Belgesini ibraz etmek zorundadırlar.
 2. Doğum Belgesi: Anne adı, baba adı, doğum yeri ve doğum tarihini ayrıntılı bir şekilde gösteren evrağın Noter onaylı Türkçe çevirisi yapıldıktan sonra Konsolosluk ve Dış İşleri Bakanlığı’na onaylatılması (Apostille ve Çok dilli evraklar hariç) gerekmektedir.
 3. Pasaport: Pasaportun Noter onaylı Türkçe çevirisinin yapılması gerekmektedir.
 4. Fotoğraf: Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4’er adet vesikalık fotoğraf (Alın, çene ve yüzleri açık olmak şartı ile, Başörtülü fotoğraflar kabul edilir.)
 5. Sağlık Raporu: Çiftler kayıtlı oldukları Aile Hekimliklerinden Medeni Kanunun 136. Maddesi gereği evlenmelerine engel bir hastalığın bulunmadığını belirten fotoğraflı, mühürlü ve imzalı sağlık raporu getirilmesi gerekmektedir. Kadın ve Erkek için sağlık raporu zorunludur.

İzin Belgesi 

1. Sağlık Raporu ( Aile Hekimliklerinden alınacaktır )

2. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

3. Son 6 Ay İçerisinde Çekilmiş 2  Adet Vesikalık Fotoğraf (Alın, Çene ve Yüzleri Açık Olmak Şartı ile Başörtülü Fotoğraflar Kabul Edilir.)

*** Çiftlerden Birisi Şahsen Müracaata Gelemeyecekse Evlenmeye Mahsus Uygun Vekaletname ile İşlemleri Yapılabilir.

***Evlenecek Yabancı Uyruklu çiftler Türkçe bilmiyorlar ise nikah esnasında, Yeminli Tercüman getirmeleri gerekmektedir.

***Sağlık Raporu 01/04/2019 Tarihinden İtibaren Bağlı Bulunduğunuz Aile Hekimlikleri Tarafından Verilecektir.

*** Kadından Kan Alınmasa da Rapor Düzenlenmesi ve Müracaat Sırasında İbraz Edilmesi Mecburidir. 

*** Yabancı Uyruklu Vatandaşların Sağlık Raporları ÇANKAYA AÇSAP MERKEZİNDEN Verilecektir.

        ÇANKAYA AÇSAP MERKEZİ ADRES;

        Ön Cebeci Mah. Boncuk Sok. No:6

                                                   ÇANKAYA / ANKARA

 

Bilgi İçin    : 0312 361 10 46

Santral       : 0312 361 10 65

Dahili         : 5008 - 5009