Aşağı eğlence Mahallesi 6944 ada 7 parselin arka bahçesinde bulunan 0,80 metre yüksekliğinde ve 18,40 metre uzunluğundaki istinat duvarının yıkıldığı görülmüş olup, İmar Kanununun 39. Maddesi kapsamında yapı tatil zaptı düzenlenerek zaptın gereğinin yerine getirilmesi için 30 gün süre verilmiştir.  Zabıta Müdürlüğünün 16.09.2022 tarih ve 1132097 sayılı yazısından bina yönetimine ulaşılamadığından mahalle muhtarına tebliğinin yapıldığı anlaşıldığından, 19.09.2022 tarihinde yapı tatil zaptı ile  Zabıta Müdürlüğünün muhtarlığa tebliğine dair yazısının bir sureti bina giriş kapısına asılmıştır.