• Radyo Angara
  • Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa : 444 52 76    Bip Hattı +90 530 917 52 76
Mustafa Kemal ATATÜRK

AB PROJELERİMİZ

AB PROJELERİMİZ

UFUK 2020 PROGRAMI

Keçiören Belediyesi, Avrupa Birliği Horizon 2020 Hibe Programı kapsamında, Akıllı Şehirlere Dönüşüm temalı çok uluslu inovasyon, araştırma projeleri ve işbirliklerini desteklemektedir.

HOPE PROJESİ

HOPE (Hands on Plastic Environment) ‘Çevremiz İçin El Ele Projesi` kapsamında doğayı korumaya ve plastik kullanımını azaltmaya yönelik farkındalık projesidir.

ÇOCUKLARA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE

Avrupa Konseyi Çocuk Hakları Komisyonu’nun, Dijital Dünya’da Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunmasını hedeflenen hibe programı kapsamında sunulan ‘Toplumda Çocuklara Karşı Şiddetle Mücadele’ projesiyle, çocuklar ve ebeveynler için çocuk hakları konusunda bilinçlendirici faaliyetlere yer verilmektedir.

ReSport

Engellilerin fiziksel aktiviteleri akranlarından daha düşüktür, bu nedenle nüfusun% 38`i obez (engelli olmayanlardan% 53 daha fazla).

EMPOWER ZONE AHEAD- 17-24 MAYIS 2017

 

Proje Türü: Erasmus Plus Gençlik Programları- KA1 Gençlik Çalışanlarının Öğrenme Hareketliliği- Training Course

Proje Finansmanı: EACEA- Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 

 Proje Süresi: 17-24 Mayıs 2017

Proje Koordinatörü: Open Doors- Albania

Proje Ortakları: Makedonya, Estonya, İtalya, Hacettepe Üniversitesi, Karadağ, Sırbistan, Arnavutluk, Kosova, Polonya, Keçiören Belediyesi, Arnavutluk Mediterian Üniversity, Young Volunteer Asssosiation

LET'S MOVE SPORT AGAINST OBESITY 7-13 MAYIS 2017

 

 

Proje Türü: Erasmus Plus Gençlik Programları- KA1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği- Gençlik Değişimleri

Proje Finansmanı: Türk Ulusal Ajansı 

Proje Süresi: 7-13 Mayıs 2017

Proje Koordinatörü: Keçiören Belediye Başkanlığı Dış İlişkiler Müdürlüğü

Proje Ortakları: Çek Cumhuriyeti, İspanya, İsveç, Polonya, Romanya, Türkiye

     

ARNAVUTLUK - BEINGPRENEUR, BE BUSINESS, MAN! 15 - 23 KASIM 2015

 

Keçiören Belediyesi’nin ortağı olduğu  "Beingpreneur, be business, MAN!" isimli  proje Tiran- Open Doors sivil toplum kuruluşu tarafından Arnavutluk’ta Yunanistan, Makedonya, Romanya, Kosova, Türkiye, Sırbistan ve Karadağ’ın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.  Her ülkeden 3 gençlik çalışanı katılmıştır.  Proje Arnavutluk’un Durres kentinde gerçekleşmiştir. 8 ülkeden 25 katılımcı ile gerçekleşmiş olan eğitim kursu ile genç işsizliği, gençlerim istihdam edilebilirliğini arttırmak konularında çeşitli aktivitelerle bilgi edinilmiştir.

EVS FOR EMPLOYABILITY

 

22-30 Kasım 2015 tarihinde İsveç’te Integration För Alla IFAAL Derneği’nin koordinatörlüğünde “EVS for Employability” isimli eğitim kursu gerçekleştirilmiştir. 


Bu kapsamda Çek Cumhuriyeti, İtalya, Portekiz, Slovakya, İspanya, İsveç ve Türkiye’den 31 Avrupa Gönüllü Hizmeti sorumlusu ve gençlik çalışanları katılmıştır. Keçiören Belediyesi projede ortak olarak yer almıştır. Proje kapsamında Avrupa Gönüllü Hizmeti ile gençlere istihdam sağlama, yeni istihdam imkanları oluşturma, kapasite geliştirme konuları hakkında çalışmalar yürütülerek her ülke kendi kültürünü tanıtıcı öğeleri sergilemiştir.

 

SENSITIZATION FOR ACTION

 

Ayrımcılığa Karşı Duyarlılık”  - İSVEÇ- 2016

Keçiören Belediyesi’nin ortağı olduğu “Sensitization for Action” isimli  proje 23-30 Mart 2016 tarihlerinde İsveç'de KLIPPANS KOMMUN ve INTEGRATION FOR ALL’in ev sahipliği ile gerçekleşmiştir. 

 

SİVEREK BELEDİYESİ - KÜLTÜR KÖPRÜSÜ PROJESİ

 

T.C. Karacadağ Kalkınma Ajansı 2015 Sosyal Etkileşim Programı kapsamında Siverek Belediyesi ve Keçiören Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü KÜLTÜR KÖPRÜSÜ projesi kabul edilmiştir. Projenin amacı; yerel yönetimler arası kültürel etkileşimi ve tecrübelerin paylaşımını sağlamak asıl amaçtır.

 

Proje kapsamında Urfa Siverek Belediyesi ve Ankara Keçiören Belediyesi arasında kültür,  bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmiştir.

 

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ

 

Avrupa Gönüllü Hizmeti programı kapsamında 2016-1 SE02-KA105-001396 referans numaralı AGH projemiz kabul edilmiştir. Bu kapsamda Samet MELETLİ isimli gönüllümüz, İsveç'te 12 aylık süre ile göçmenlere yönelik gönüllü faaliyetlerde bulunmaktadır.

 


AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ- EVS - EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE

 

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı`na yaptığımız başvuru sonucunda “Avrupa Gönüllü Hizmeti” akreditasyonu kabul edilmiştir. AGH ile 17-30 yaş arası gençleri çeşitli Avrupa ülkelerinde sosyal konulu projelerde gönüllü olarak gidebilme imkanı sağlanmıştır.   20-22 Nisan 2015 tarihinde Avrupa Gönüllü Hizmeti akreditasyon eğitimine katılınarak uygulama süreci hakkında bilgi sahibi olunmuştur.

 

Keçiören Belediyesi`nin Avrupa Gönüllü Hizmeti akreditasyonu gönderen, evsahibi ve koordinatör kuruluş olarak yeniden akredite edilmiştir.

 

Avrupa fırsatlarının yayınlandığı, AGH ile ilgili akredite edilmiş tüm kuruluşların veritabanı olan Avrupa Gençlik Portalında (European Youth Portal) yer almaktadır. 

https://europa.eu/youth/EU_tr

 

 

DESYODIP - GENÇ ENGELLİLERİN YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

 

Proje Türü: Hayat Boyu Öğrenme - Leonardo da Vinci Programı - Yenilik Transferi Projesi

Proje Finansmanı: Türk Ulusal Ajansı

Proje Süresi: Kasım 2013 - Ekim 2015

Proje Koordinatörü: Keçiören Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Proje Ortakları: Avusturya, Fransa, Slovenya, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dost Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

EURODESK ESTERGON KALESİNİ FETHEDİYOR!

 

Proje Türü: Eurodesk 2014 Mali Destek Programı Eurodesk Temas Noktaları Gençlik Bilgilendirmesi Mali Destek Programı 2014 Yılı Teklif Çağrısı

Proje Finansmanı: Türk Ulusal Ajansı

Proje Süresi: 6 ay

Proje Koordinatörü: Keçiören Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü

Proje Ortakları : Keçiören Kaymakamlığı, Gazi Üniversitesi Müzik Topluluğu, Türk Hava Kurumu Keçiören Şubesi, Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

DEVOMDA - ENGELLİ YETİŞKİNLER İÇİN MESLEKİ UYGUNLUK MODÜLÜ GELİŞTİRİLMESİ

 

Proje Türü: Hayat Boyu Öğrenme - Leonardo Da Vinci - Yenilik Transferi

Proje Finansmanı: Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Proje Süresi: Ekim 2012 - Eylül 2014

Proje Koordinatörü: Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Proje Ortakları: İtalya, Romanya, Macaristan, Keçiören Belediyesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Dost Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Lale Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ

 

Proje Türü: Youth in Action -Gençlik Programı Eylem 2- Avrupa Gönüllü Hizmeti

Proje Finansmanı: Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)

Proje Süresi: 4 yıl

Proje Koordinatörü: Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,

Proje Ortakları: AB Program ülkeleri

NO! WOMAN NO CRY! GENÇLİK DEĞİŞİMLERİ

 

Proje Türü: Youth in Action- Gençlik Değişimleri- Eylem 3.1 Komşu Ülkelerle İşbirliği

Proje Finansmanı: Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türk Ulusal Ajansı)

Proje Süresi: Mayıs-2013

Proje Koordinatörü: Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

Proje Ortakları: Arnavutluk, İtalya, Bosna Hersek, Karadağ, Romanya, Makedonya, Türkiye

CERTANILY MOM!.. KESİNLİKLE ANNE

 

Proje Türü: Lifelearning Programme- Grundtvig Partnership

Proje Finansmanı: Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı)

Proje Süresi: 2 yıl

Proje Koordinatörü: Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kadın Danışma Merkezi

Proje Ortakları: İtalya, Belçika, Polonya, Avusturya, İspanya ve Yunanistan