T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /07/2015

Konu : Ağustos 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03/08/2015 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

       Mustafa AK

    Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1.      Yoklama

2.      Geçen toplantı tutanak özeti

3.      Yükseltepe Mahallesi 90670 adanın doğusunda yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususundaki 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      Kanuni Mahallesi 31171 adanın güneyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususundaki 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

5.      Atapark Mahallesi 31055 adanın güneyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususundaki 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

6.      Şehit Kubilay Mahallesi 30459 ada 7 sayılı parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7.      Şehit Kubilay Mahallesi 30042 ada 2 ve 3 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8.      K. Subayevleri Mahallesi 18841 ada 11 parselde yer alan cami alanı ve çevresindeki park alanlarını kapsayan 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9.      Atapark Mahallesi 31697 ada 1 sayılı parselde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  Atapark Mahallesi 31115 adanın güneyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

11.  Yükseltepe Mahallesi 90675 adanın doğusunda yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

12.  Osmangazi Mahallesi 31255 adanın batısında yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

13.  Bademlik Mahallesi 31333 adanın doğusunda yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

14.  Yükseltepe Mahallesi 90675 adanın batısında yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

15.  Kuşcağız Mahallesi 30858 adanın batısında yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri konulması hususunda 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

16.  Ufuktepe Mahallesi 31165 ada 1, 2, 11, 12, 13, 14 sayılı parsellerde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

17. Mülkiyeti Belediyemize ait İncirli Mahallesinde bulunan gayrimenkullerimizin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

18. Teftiş Kurulu Yönetmeliği’nin ve Zabıta Müdürlüğü Yönergesindeki düzeltmeler hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

19.  Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce “Uyuşturucuyla Mücadele” konusunda gençlerimiz için ne gibi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

20.  İlçemizde Haşere ve Sineklerden uzak, bir yaz mevsimi geçirmek için Belediyemizce ilaçlama çalışmalarının yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

21.  Önümüzdeki dönemlerde yapılacak etkinliklerin daha etkili tanıtımı için ve duyurulması için, hedef kitlelerin yapılan etkinliklere etkili katılımını sağlamak için, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün ilgili Sivil Toplum Örgütleri ile yapılan işbirliği hakkında Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

22.  Belediyemiz birimlerinden Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

23.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

24.  Belediyemiz birimlerinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 01.01.2015-31.05.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

25.  Belediyemiz birimlerinden Etüd Proje Müdürlüğü’nün 01.01.2015-31.05.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

26.  Belediyemizde 657 ve 4857 sayılı kanunlara tabi olarak görev yapan engelli personellerin sayısının tespiti hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

27.  Kadınların eğitimine destek vermek amacıyla Belediyemizce hazırlanan KADEM Projesine fazla talep olmadığından dolayı ara verildiği öğrenilmiştir. Ancak tek merkezde bu projenin aktif hale getirilebilmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

28.  Belediyemiz bünyesinde faaliyette bulunan Deniz Dünyasını bugüne kadar kaç kişinin ziyaret ettiği ve gelen vatandaşların isteklerinin olup olmadığının araştırılması Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

29.  Belediyemize bağlı Kalaba Yüzme Havuzu Tesislerimizin sosyal açıdan faaliyetlerinin incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

30.  İlçemizde bulunan esnaflarımızın meslek dallarına göre sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

31.  Belediyemizce kardeş Belediye (Şehir) olduğumuz yurt dışı ülkelerin neler olduğu hususunda Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

32.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Bağlum Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

33.  Tüketici Hakları Kanunun 27. Maddesi gereği, Belediyemiz hudutları içerisinde faaliyette bulunan Fabrika, Mağaza, Dükkan, Depo ve Ambar gibi yerlerin Belediyemiz tarafından denetlenip denetlenmediği hususunda Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Tüketici Hakları Komisyonu Raporu

34.  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Huzur Evinde kalan yaşlılarımıza verilen hizmetlerin araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

35.  Belediyemiz ile vatandaşlar arasındaki bürokrasiyi azaltmak adına kurulmuş olan Ak Masa biriminin vatandaşlarımızın Ak Masaya başvuru yaptıklarında nasıl karşılandıkları ve nasıl ağırlandıkları hususunun insan hak ve hürriyetleri açısından değerlendirilerek Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

36.  Önergeler