T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                                                    ... /07/2016

Konu : Ağustos 2016 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/08/2016 Pazartesi günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. İncirli Mahallesi 30958 adanın kuzeyinde yer alan Park alanında 5x8= 40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

4. Sancaktepe Mahallesi 91003 ada 1 sayılı parselde (90170/1) imar plan tadilatı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5. Çaldıran Mahallesi 32032 ada 2 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şenlik Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

7. İlçemizde bulunan Amatör Spor Kulüplerinde başarılı olanlara Belediyemiz tarafından ödül verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

8. Belediyemiz tarafından kurulan Ramazan Standlarında sağlık personelinin bulunup bulunmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

9. Belediyemiz tarafından, Kartaltepe Kent Ormanı içerisinde yer alan, Çanakkale Anıtını ilçemizde okuyan öğrencilere gezdirilip tanıtılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

10. Belediyemiz birimlerinden Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

11. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

12. Belediyemiz birimlerinden Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.05.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

13. Belediyemiz birimlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2016-31.05.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

14. Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

15. Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruda bulunan vatandaşlarımızın hangi konular da istek ve taleplerinin olduğu ve bu taleplerin hangilerinin karşılanıp karşılanmadığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

16. Belediyemiz Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’nce Ramazan Ayı dolayısıyla, ilçemizde yaşayan vatandaşlara ne gibi sosyal yardımlar yapıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

17. İlçemizde Bijuteri işyeri işleten esnaflarımızın sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

18. Belediyemiz Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından, 2016 Avrupa Gençlik Haftasında hangi etkinliklerin yapıldığının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

19. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Aktepe Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

20. Belediyemiz Huzurevinde kalan yaşlılarımıza, vatandaşlarımız tarafından yiyecek yardımının yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

21. Belediyemize bağlı Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

22. Önergeler