• Bilgi Hattı : 444 52 76    & Hattımız : +90 530 917 52 76

Ağustos 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

                                                                                                              T.C.

                                                                                       KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı:  55676833-301.03-E.895                                                                                                                                     24/07/2019

Konu: Ağustos 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

                                                                                                          İ  L  A  N

        Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 05.08.2019 Pazartesi günü saat 16.00`da Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı toplantısını başlatacaktır.

            İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                   Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                   Belediye Başkanı

 

G Ü N D E M

1. Geçen toplantı tutanak özeti.

2. Kadro iptal ihdas hakkındaki Başkanlık yazısı

3. Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerdeki gayrimenkullerin, satışının yapılması, trampa yapılması ve kamulaştırma amacıyla takas işlemlerinin yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı

4. Mülkiyeti Belediyemize ait Osmangazi Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin, satışının yapılması, trampa yapılması ve kamulaştırma amacıyla takas işlemlerinin yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı

5. 01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasında Belediye Meclisi tarafından alınan trafo kararlarından Büyükşehir Belediyesine gönderilenlerden kaç tanesinin olumlu veya olumsuz olarak geldiğinin araştırılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. 31908 ada 1 parselde bulunan Keçiören Cem Evi Yaptırma ve Yaşatma Derneğine ait olan arsanın Büyükşehir Belediyesine ait olan parkla Cem evi arsası arasında kalan 7 metre yolun Cem Evi arsasına dâhil edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Hasköy Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

8. Keçiören Belediyesi, Bağlum Spor Kulübümüzde kaç tane lisanslı sporcumuzun olduğunun araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

9. Belediyemizce Ulusal ve Uluslararası fonlarla çevre ve sağlık alanında proje geliştirilip geliştirilmediği hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

10. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren KEÇMEK’lerin açık adreslerinin verilmesi ve bu adreslerdeki kurs merkezlerinde hangi faaliyetlerin yapıldığı hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

11. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

12. Belediyemiz birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2019-31.05.2019 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

13. Belediyemiz birimlerinden Teftiş Kurulu Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

14. 2019 yılı Ramazan ayı içerisinde sosyal olarak desteklenmesi gereken vatandaşlarımıza ulaşılması için hangi çalışma yapılmış, kaç vatandaşımıza ulaşılmış, yardım paketlerinin içeriğinde neler olduğu ve bir sonraki ramazan ayında neler yapılabileceğinin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu

15. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze vatandaşlar tarafından gelen şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

16. Önergeler

25.07.2019