T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   :  55676833-301.03- 1143                                                                                                                                  27/07/2021

Konu :  Ağustos 2021 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

           Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.08.2021 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı toplantısını başlatacaktır.

 

          İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                               Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                                Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. 5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereği haczedilemez nitelikte ve Kamuya Tahsisli hesaplar hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. 5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi gereği haczedilemez nitelikte ve Kamuya Tahsisli hesaplar hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Kardeş Belediyemiz olan Ankara İli Kalecik Belediyesine Belediyemiz tarafından Yol Süpürge Makinasının tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik alan tespiti hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Şenyuva Mahallesi 34850 ada 1 parselde imar plan değişikliği yapılasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Kanuni Mahallesi 91789 adanın batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 8. Ovacık Mahallesi 91762 adanın batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 9. Osmangazi Mahallesi 31618 adanın batısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 10. Kafkas Mahallesi 29 adanın güneybatısında yer alan park alanında trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 11. Keçiören Belediye Meclisince onaylanan “Şenlik, Güçlükaya, Tepebaşı, Yakacık Mahallelerine ait revizyon imar planı, “Ayvalı, A. Eğlence Etlik, İncirli, Esertepe Mahallelerine ait revizyon imar planı, “19 Mayıs Mahallesine ait Revizyon imar planı”, “Kızlarpınarı Caddesi ve çevresine ait revizyon imar planı” ve “Köşk, 23 Nisan, Güzelyurt, Adnan Menderes, Aktepe, Bağlarbaşı Mahallelerine ait revizyon imar planlarına plan notu eklenmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 12. Kavacık Subayevleri ve Hasköy Mahallelerini kapsayan yaklaşık 78 ha büyüklüğündeki alanda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 13. Pınarbaşı ve Kuşcağız Mahallelerine ait imar plan revizyonuna yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. Kösrelik Göleti ve çevresine uygulama imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 15. Kuşcağız Mahallesi 90828 ada 1 parsel, 90829 ada 2, 4, 5 sayılı parsellerde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 16. Mülkiyeti Belediyemize ait, Atapark Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 17. Belediyemiz tarafından yaz spor okulları kapsamında ne tür faaliyetler yapılacağının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 18. Belediyemiz tarafından, İlçemizde bulunan sokak hayvanlarının kuduz aşılarının yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 19. İlçemizde yer alan Estergon Kalesi içerisinde bulunan Etnografya Müzesinde bulunan tarihi eser sayısı ve hangi dönemlere ait olduğu araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 20. Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 operasyonunda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin KELEŞ isminin Kafkaslar Mahallesinde veya ilçemizde bulunan herhangi bir isimsiz parka isminin verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz birimlerinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 01.01.2021-31.03.2021 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz birimlerinden Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 23. Keçiören sınırları içerisinde engelliler için yapılması zorunlu imar çalışmaları ile ilgili şikâyet ve öneri olarak müdürlüklere gelen talep sayısı ve konuları nelerdir? Bu anlamda hangi çalışmalar yapılarak vatandaşa geri dönüşlerin sağlandığı ile ilgili Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 24. Belediyemiz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek ve şikayetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                          
 25. İlçemizde faaliyet gösteren Parfümeri ve Bijuteri esnaflarına Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 26. Belediyemiz tarafından, İlçemizde yaşayan kimsesiz vatandaşlarımıza ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 27. Önümüzdeki 90 günlük süreçte Belediyemizce planlanmış yabancı temsilci katılımcı etkinliklerin araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 28. İlçemiz Basınevleri Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu
 29. Belediyemiz tarafından Şefkat Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 30. Belediyemizin 2021 yılı içerisinde planlanan yatırım faaliyetlerinde Kültür ve Gençlik Merkezlerimizde çocukların kullanımı için çocuk oyun alanlarının planlanıp planlanmadığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 31. İlçemizde Belediyemiz tarafından yenilenen veya yapılacak olan bazı parkların tematik parklar olarak planlanması, (örnek olarak Satranç Parkı, Minyatür Ankara Parkı gibi) hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 32. 2020 Mart ayında Türkiye de başlayan pandemi süreci ile çocuklarımızın daha çok evde vakit geçirmek zorunda kaldığı bir dönem yaşandığından, çocuklara ve ailelerine bu kapsamda yaz dönemi için rutin yapılan etkinliklerin dışında ne gibi faaliyetlerin planlandığının araştırılması ve yaz dönemi için gerekli çalışmaların yapılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 33. Önergeler