T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03-  1107070                                                                                                                                              25/07/2022

Konu: Ağustos 2022 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

           Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.08.2022 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı toplantısını başlatacaktır.

                İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                  Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                                  Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Keçiören İlçesi 91862 ada 4 parsel, 91801 ada 5 parsel, 2610 ada 2 parsel, 91367 ada 1 parsel ve 91692 ada 1 parsellerin park alanı kullanımına dönüştürülmesi yönündeki Keçiören Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih ve 143 sayılı kararının iptal edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 3. Kanuni Mahallesi 30327 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılı parsellerde imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 4. Esertepe Mahallesi 31804 ada 1 sayılı parselde trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Mülkiyeti Belediyemize ait, Esertepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 6. İlçemizde bulunan Amatör Spor Kulüplerine malzeme yardımı yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 7. Yaz aylarının başlaması ile Belediyemiz tarafından İlçemizde karasinek ile mücadele kapsamında ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 8. İlçemizde ikamet eden Üniversite sınavına giren öğrencilere Belediyemiz tarafından ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 9. İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 10. Belediyemiz birimlerinden Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 11. Belediyemiz birimlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 12. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Ofisine ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızdan kaç adet iş başvurusu yapıldığı ve kaç kişiye istihdam sağlandığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu 
 13. Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                                                                
 14. Belediyemiz tarafından, ilçemizdeki Seyyar satıcılar ve Dilenciler için ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 15. Belediyemize bağlı, Huzurevinde kalan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın, yaşadıkları mekanların hijyenik bakımlarının ne sıklıkta yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 16. Belediyemize 31 Mayıs tarihinde gelerek Manas Heykeli ziyaretinde bulunan Kırgız heyetin programı ve heyet üyelerinin tam listesinin araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 17. İlçemiz Kalaba Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 18. Belediyemiz tarafından 19 Mayıs Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 19. Belediyemiz tarafından İlçemizdeki okullara yatırım faaliyeti kapsamında hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz nezdinde faaliyet gösteren Kariyer Ofisine ilçemizde ikamet eden kaç kadın vatandaşımızın iş başvurusu yaptığı ve kaç kişiye istihdam sağlandığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 21. Önergeler