T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

Sayı  :  55676833-301.03-1262463                                                                                                                                                                                        25/07/2023

Konu: Ağustos 2023 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

         Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.08.2023 Salı günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Ağustos ayı toplantısını başlatacaktır.

          İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                                               Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                                                                                Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. 5393 sayılı Belediye Kanun’unun 18. Maddesi (e) fıkrası gereğince; İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 4201 ada 23 sayılı parselin Milli Eğitim Bakanlığı’na 25 yıl süre ile tahsis edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Kavacık Subayevleri ve Hasköy Mahallelerine ait imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 5. Esertepe Mahallesi 31834 adadaki park alanında mevcut olan trafonun yerinde yenilenmesi ve buna yönelik plan değişikliğihakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 6. Kızlarpınarı Caddesi ve çevresine ait 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon imar planı, plan notu değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 7. Mülkiyeti Belediyemize ait, Kuşcağız Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 8. Belediyemiz tarafından, engelli gençler için yapılan herhangi bir spor aktivitesinin olup olmadığının araştırılmasıhakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 9. Yaz aylarının başlaması sebebiyle, İlçemizde belirli noktalara konulan çöp konteynırlarının ve çöp toplama alanlarının haşerelere karşı hangi sıklıkta ilaçlama yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu  
 10. Belediyemiz tarafından yaz okulları kapsamında hangi branşlarda eğitim verildiğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 11. Keçiören Belediyesinde daha önce Kent Konseyi Genel Sekreteri olarak görev yapan Tekin DİKKATLİ’nin Kahramanmaraş da 6 Şubatta meydana gelen depremde hayatını kaybeden Annesi Zehra DİKKATLİ, Kızkardeşi Kadriye DİKKATLİ OKUYUCU ve Yeğeni Eylül OKUYUCU’nun isimlerinin İlçemizde bulunan herhangi bir isimsiz parka verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 12. Belediyemiz birimlerinden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01.01.2023-01.06.2023 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 13. Belediyemiz birimlerinden Zabıta Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 14. Belediyemiz tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında ne gibi etkinlikler yapıldığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu
 15. Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                                                        
 16. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından ilçemizde faaliyet gösteren Beyaz Eşya ve Elektrikli Ev Aletleri satan esnaflarımıza hangi uygulamaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkârlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 17. İlçemizdeki parklarımızın, yaşlılarımızın ihtiyaçlarını karşılaması noktasında eksikliklerinin olup olmadığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu  
 18. 2019 yılından itibaren Belediyemiz ile kardeş Belediye olan kaç adet yurt dışı ülkeler olduğunun araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 19. İlçemiz Tepebaşı Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu  
 20. Belediyemiz tarafından Emrah Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 21. Belediyemiz tarafından 2019 yılından itibaren kaç adet yeni park yapılmış olup bu parklara yapılan yatırımların araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 22. Belediyemize ait kaç adet Aile Terapi Merkezimiz vardır ve kaç ailemizin terapi merkezinden faydalandığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 23. Önergeler