T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYESİ

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 55676833.105.04-1113165                                                                                                                                 08/08/2022

Konu: AĞUSTOS 2022 Olağan Meclis Karar Özetleri

 

İLAN ASKIYA ÇIKARMA TUTANAĞI

       Belediye Meclisinin 01-05/08/2022 Olağan Meclis Toplantısında almış olduğu kararlara ait karar özetleri 08/08/2022 tarihinde Belediye ilan tahtasında askıya çıkartılmıştır.

 

T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE MECLİSİ

OLAĞAN TOPLANTISI

DÖNEM: 4

BİRLEŞİM: 235, 236, 237, 238, 239

 

K A R A R   Ö Z E T L E R İ

 

           Keçiören Belediye Meclisi 01-05/08/2022 tarihleri arasında Belediye Toplantı Salonunda Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un Başkanlığında yapmış olduğu AĞUSTOS OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI’nda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Karar 377 Tarih: 01.08.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. Maddesi gereğince, Belediye adına borçlanmaya, alınacak teminat mektubu ve kullanılacak kredi işlemleri ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapmaya ve evrakları imzalamaya ilişkin olarak Belediye Meclisince Belediye Başkanına tam yetki verilmesi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif CHP Grubunun red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Karar 378 Tarih: 01.08.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Kadro Değişikliği” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 379 Tarih: 01.08.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “2022 yılında Zabıta Personeline verilecek olan Zabıta Maktu Mesaisinde değişiklik yapılması” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 380 Tarih: 01.08.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “5393 Sayılı Belediye Kanununun 75.  Maddesinin (b) fıkrası uyarınca, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan kurumlara malzeme verilmesi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 381 Tarih: 01.08.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. maddesine göre Belediyemiz ile Çad Ülkesi Ati Kenti Belediyesi ile kardeş Belediye (Şehir) olunması” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 382 Tarih: 01.08.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Erol DOK isminin İlçemizde bulunan herhangi bir isimsiz parka veya tesise verilmesi” hakkındaki teklifi okundu ve konunun Komisyona gönderilmeden görüşülmesi yapılan işaretle oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Teklif üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, yapılan işaretle oylama sonucunda teklif oybirliği ile kabul edildi.

Karar 383 Tarih: 01.08.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Kavacık Subayevleri Mahallesi 6494 ada 25 sayılı parselde İmar Plan Uygulamasıhakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 384 Tarih: 01.08.2022: Meclis Başkanı Turgut ALTINOK’un “Yükseltepe Mahallesi 91874, 91875, 91876, 91877, 91878, 91879, 91880, 91881, 91882, 91883 ve 90688 sayılı adalar ve bu adalar arasında kalan yola ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planıhakkındaki teklifi okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 385 Tarih: 01.08.2022: Üye Fatih ÜNAL, Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Rasim AYDIN, Üye Erdal ORAL ve Üye Ramazan KILIÇ tarafından verilen “Mülkiyeti Belediyemize ait, Bağlum Karşıyaka Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kanun ve Tarifeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 386 Tarih: 01.08.2022: Üye Mehmet AYHAN, Üye Enes SAZAK, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “Belediyemiz tarafından düzenlenen, yaz okulları kapsamında hangi branşlarda kurslar verildiğinin araştırılmasıhakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 387 Tarih: 01.08.2022: Üye Birol KARA, Üye Cemal BAŞ, Üye Özlem GÜRBÜZ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “İlçemiz sınırları içerisinde yer alan çöp biriktirme alanlarının hangi sıklıkta ilaçlandığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 388 Tarih: 01.08.2022: Üye Derya BALCI, Üye Mustafa ŞEN, Üye Ali GÖKŞİN, Üye Fatma ÇAPCIOĞLU ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “Belediyemize bağlı Kedem’lerde yaz okulu kapsamında verilen kursların araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Eğitim ve Kültür Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

 Karar 389 Tarih: 01.08.2022: Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Durak KARABULUT, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden Emlak İstimlak Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Hesap Tetkik Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 390 Tarih: 01.08.2022:  Üye Şükrü ÖZEK, Üye Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye İbrahim UYAR ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz birimlerinden HuzureviMüdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 391 Tarih: 01.08.2022:  Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Habib AKBAŞ, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “Belediyemiz bünyesinde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü altında faaliyet gösteren Ak Masa birimine sosyal yardım ve diğer konularda kaç engelli vatandaşımızın müracaat ettiği ve taleplerin nasıl sonuçlandığı konusunda Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 392 Tarih: 01.08.2022: Üye Mümtaz YILDIRIM, Üye Hacı Derviş KAPLAN, Üye Habib AKBAŞ, Üye Selçuk KARADAĞ ve Üye Emir KUŞDEMİR tarafından verilen “Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 393 Tarih: 01.08.2022: Üye Rasim AYDIN, Üye İlkay ÖZDEN, Üye Ömer Bahadır ATAKAN, Üye Durak KARABULUT ve Üye İbrahim UYAR tarafından verilen “İlçemizde yakın zamanda yaşanan sel felaketinde mağdur olan esnafımız var mıdır? Var ise mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda neler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 394 Tarih: 01.08.2022: Üye Ali GÖKŞİN, Üye Haydar MELİKOĞLU, Üye Mehmet AYHAN, Üye Erdal ORAL ve Üye Erol AKBULUT tarafından verilen “İlçemiz sınırları içerisinde sokaklarda yaşayan kimsesiz vatandaşlarımıza Belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetlerin araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 395 Tarih: 01.08.2022: Üye Cemal BAŞ, Üye Zeynep AKTAŞ, Üye Ali TURGUT, Üye Ali Rıza VURANOK ve Üye Serdal GÜMÜŞ tarafından verilen “Belediyemiz tarafından Srebrenitsa soykırımının 27. yılı nedeniyle herhangi bir program yapılıp yapılmadığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 396 Tarih: 01.08.2022: Üye Fatih ÜNAL, Metin AKDEMİR, Üye Serdar KENDİR, Üye Ramazan KILIÇ ve Üye Alparslan DOĞAN tarafından verilen “İlçemiz Kamilocak Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 397 Tarih: 01.08.2022: Üye Hasan KARAAĞAÇ, Üye Enes SAZAK, Üye Şükrü ÖZEK, Üye Özlem GÜRBÜZ ve Üye Ali AKYEL tarafından verilen “Belediyemiz tarafından 23 Nisan Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 398 Tarih: 01.08.2022: Üye Mustafa ŞEN, Üye Birol KARA, Üye Hasan YAĞIZ, Üye Mahmut ERDAŞ ve Üye Halil ALTUNKAYNAK tarafından verilen “Belediyemiz tarafından İlçemizdeki parklarımıza yatırım faaliyeti kapsamında hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 399 Tarih: 01.08.2022: Üye Canan BARAN İZGİ, Üye Aysun LİMAN YAŞACAN, Üye Derya BALCI, Üye Fatma ÇAPÇIOĞLU ve Üye Kağan KOÇAK tarafından verilen “İlçemizde yakın zamanda yaşanan sel felaketinde kaç ailenin mağdur olduğu ve mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda neler yapıldığının araştırılması” hakkındaki önerge okundu.

Konuya ilişkin görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; konunun Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonuna havalesi oybirliği ile kabul edildi.

Karar 400 Tarih: 01.08.2022: Keçiören İlçesi 91862 ada 4 parsel, 91801 ada 5 parsel, 2610 ada 2 parsel, 91367 ada 1 parsel ve 91692 ada 1 parsellerin park alanı kullanımına dönüştürülmesi yönündeki Keçiören Belediye Meclisinin 01.03.2022 tarih ve 143 sayılı kararının iptal edilmesi hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 401 Tarih: 01.08.2022: Kanuni Mahallesi 30327 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılı parsellerde imar planı yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 402 Tarih: 01.08.2022: Esertepe Mahallesi 31804 ada 1 sayılı parselde trafo yeri ayrılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 403 Tarih: 01.08.2022: Mülkiyeti Belediyemize ait, Esertepe Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 404 Tarih: 02.08.2022: İlçemizde bulunan Amatör Spor Kulüplerine malzeme yardımı yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 405 Tarih: 02.08.2022: Yaz aylarının başlaması ile Belediyemiz tarafından İlçemizde karasinek ile mücadele kapsamında ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 406 Tarih: 02.08.2022: İlçemizde ikamet eden Üniversite sınavına giren öğrencilere Belediyemiz tarafından ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 407 Tarih: 02.08.2022: İlçemizde bulunan isimsiz parklara ve tesislere isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İsimlendirme Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 408 Tarih: 02.08.2022:  Belediyemiz birimlerinden Hukuk İşleri Müdürlüğü’nün 01.01.2022-31.03.2022 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Hesap Tetkik Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 409 Tarih: 03.08.2022: Belediyemiz birimlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 410 Tarih: 03.08.2022: Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Kariyer Ofisine ilçemizde yaşayan engelli vatandaşlarımızdan kaç adet iş başvurusu yapıldığı ve kaç kişiye istihdam sağlandığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Sosyal İşler ve Engelliler Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 411 Tarih: 03.08.2022: Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne vatandaşlarımız tarafından gelen istek, talep ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 412 Tarih: 03.08.2022: Belediyemiz tarafından, ilçemizdeki Seyyar satıcılar ve Dilenciler için ne gibi çalışmalar yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 413 Tarih: 04.08.2022: Belediyemize bağlı, Huzurevinde kalan yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın, yaşadıkları mekanların hijyenik bakımlarının ne sıklıkta yapıldığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 414 Tarih: 04.08.2022: Belediyemize 31 Mayıs tarihinde gelerek Manas Heykeli ziyaretinde bulunan Kırgız heyetin programı ve heyet üyelerinin tam listesinin araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 415 Tarih: 04.08.2022: İlçemiz Kalaba Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 416 Tarih: 04.08.2022: Belediyemiz tarafından 19 Mayıs Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 417 Tarih: 05.08.2022: Belediyemiz tarafından İlçemizdeki okullara yatırım faaliyeti kapsamında hangi çalışmaların yapıldığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu okundu.

Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

Karar 418 Tarih: 05.08.2022: Belediyemiz nezdinde faaliyet gösteren Kariyer Ofisine ilçemizde ikamet eden kaç kadın vatandaşımızın iş başvurusu yaptığı ve kaç kişiye istihdam sağlandığının araştırılması hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu okundu.

 Üzerinde yapılan görüşmelerden sonra yapılan işaretle oylama sonucunda; Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu yazıldığı şekliyle aynen ve oybirliği ile kabul edildi.

 

İş bu tutanak askıya çıkarıldığına dair müştereken imza altına alınmıştır.

 

         Semra AKDOĞAN                                                         Meral ÖZTÜRK

         Bilgisayar İşletmeni                                                       Yazı İşleri Müdürü