ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

MİSYON:  Keçiören Belediyesinin yenilikçi yapısını geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslararası hibe programlarını takip ederek projeler hazırlamak ve ilgili birimlerle uygulamak, kamu kurumları ve özel sektörlerle vatandaşa yönelik projeler oluşturarak proje çalışmalarını yürütmek, kurumun işleyişini daha üst düzeye çıkararak çağdaş belediye hizmetlerini sunmak,

VİZYON: Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile yüksek standartlarında hizmet vermek ve belediyecilikte öncü olma anlayışımızı devam ettirmek.

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

1.  Bağlı olduğu kurumun tüm birimleri ile iletişim halinde olmak ve kurumun yenilikçi yapısını sürekli geliştirmek,

2.  Hibe fonları kapsamındaki kurum ve kuruluşlar ile ilişkileri koordine etmek, hibe fonlarını takip etmek, proje hazırlamak ve proje çalışmalarını ilgili birimlerle yürütmek,

3.  İlçe ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına yönelik araştırmalar sonucu üretilen ürünlerin marka ve tanıtım çalışmalarını yürütmek,

4.  İlçemiz sınırları içerisindeki vatandaşlarımıza yönelik olmak üzere kamu ve özel sektör ile projeler oluşturmak ve uygulama,

5. Tüm kamu kurumları ile ortak proje çalışmaları yürütmek ve yapmak,

6. Kurumun işleyişinin daha üst düzeylere çıkarılması ile ilgili çalışmalar yapmak,

7. Kurumun stratejik plan çalışmasındaki hedef ve faaliyetlere yönelik belirleyici çalışmalar yapmak,

8.  Kurum ve ilçe ile ilgili tüm istatistiki bilgileri toplamak ve bunlara yönelik proje çalışmaları yapmak,

9.  Çalışmalarında ilçenin diğer kamu kurum ve kuruluşları ve STK’larla işbirliği içerisinde olmak,

10.  Kurum ve ilçeye yönelik tasarım ve yenilikçi kentsel projeler üretmek,

11. Avrupa Birliği ve uluslararası destek programlarını takip etmek, programlara uygun proje hazırlamak ve proje çalışmalarını yürütmek,

12.  Hibe fonlarından yararlanılarak hazırlanan/kazanılan ve diğer Müdürlükler ve/veya kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülecek olan projelere kontrolörlük ve danışmanlık hizmeti vermek,

13.  Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren uluslararası kuruluşların çalışmalarına aktif bir şekilde katılarak, bu kuruluşlarla ortak faaliyetler planlamak, projeler hazırlamak ve yürütmek,

14.  Kurumsal öncelikler ve ilçe ihtiyaçları doğrultusunda kent yaşamına yönelik ve kurumun görev alanıyla ilgili her türlü araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek ve üretimini yapmak,

15.  Diğer kurum ve kuruluşlarla ortak araştırma çalışmaları yapmak,

16.  Kendi görev alanı ile ilgili bilgi günü, seminer, eğitim faaliyeti, konferans gibi yerel ve veya ulusal ölçekli etkinlikler düzenlemek.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI DIŞ BİRİMLER

BAĞLUM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ