T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                            ... /11/2015

Konu : Aralık 2015 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21. maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/12/2015 Salı günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

Mustafa AK

Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1.      Yoklama

2.      Geçen toplantı tutanak özeti

3.      5393 Sayılı Belediye Kanununun 55. Maddesi gereği,  2014 yılı Sayıştay Raporunun Belediye Meclisinin bilgisine sunulması hakkındaki Başkanlık yazısı.

4.      Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Polikliniğinin ihtiyacı olan 33 adet Medikal Çocuk Karyolasının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesine istinaden satın alınması hakkındaki Başkanlık yazısı. 

5.      Zabıta Müdürlüğü tarafından 2016 yılında uygulanacak Maktu Para Cezaları hakkındaki Başkanlık yazısı

6.      Kanuni Mahallesi 30313 ada da yer alan park alanının doğusunda 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

7.      Atapark Mahallesi 31659 ada 1 sayılı parselde yer alan park alanının doğusunda 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

8.      Şehit Kubilay Mahallesi 30059 adanın batısında yer alan park alanının doğusunda 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki Başkanlık yazısı.

9.      Bademlik Mahallesi 31372 adanın güneyindeki park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10.  Kanuni Mahallesi 90851 ada 1 parselde 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

 

11.  Yükseltepe Mahallesi 90691 adanın doğusunda yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

12.  Ayvalı Mahallesi 34447 ada 10 parselde park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

13.  Yükseltepe Mahallesi 30163 ada park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

14.  Kuşcağız Mahallesi 90897 adanın batısında yer alan park alanında 18x12=216 m2’lik dağıtım yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

15.  Sancaktepe Mahallesi 90694 adanın doğusunda yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

16.  Yükseltepe Mahallesi 90685 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

17.  Yükseltepe Mahallesi 90673 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

18.  Uyanış Mahallesi 30086 ada park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

19.  Yükseltepe Mahallesi 90700 adanın kuzeyinde yer alan park alanında 5x8=40 m2’lik trafo yeri ayrılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

20.  Şehit Kubilay Mahallesi 34367 ada 3 ve 4 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

21.  Ayvalı Mahallesi 90054 ve 90055 adalar da imar planına itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

22.  Ayvalı Mahallesi 30223 ada 15 ve 16 sayılı parsellerde imar plan tadilatı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

23.  Yayla Mahallesi 30681 ada 2 sayılı parselde imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

24.  Kösrelik Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

25.  Bağlum Mahallesi 91482 ada 4 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

26.  Karargahtepe Mahallesi 6772 ada 16 sayılı parselde 1/1000 ölçekli imar plan değişikliği hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

27.  Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren mahalle konaklarının nişan, kına, mevlüt, asker gecesi, sünnet, taziye, bayanlar için özel günler, resmi kurum ve kuruluşlar için toplantılar vb. etkinliklerin düzenlenmesi hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

28. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Yakacık Mahallesi Şenlikköy Bloklarında bulunan dükkanların araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

29. Belediyemize bağlı Kedem’lerde gençlerimize yönelik yapılan uygulamaların araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

30. Belediyemiz tarafından sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik rehabilitasyon merkezinin olup olmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

31. Belediyemiz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2015 yılına ait Belirli Gün ve Haftalarda hangi kutlamaların yapıldığının araştırılıp Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

32. Belediyemiz birimlerinden Fen İşleri Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

33.  İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

34.  Belediyemiz birimlerinden Etüd Proje Müdürlüğü’nün 01.01.2015-30.09.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

35.  Belediyemiz birimlerinden Basın ve Yayın Müdürlüğü’nün 01.01.2015-30.09.2015 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

36.  Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Biriminin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçemizde yaşayan engelliler için ne gibi etkinlikler yapacağının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu

37.  İlçemizde bulunan Kadın Sığınma Evinde kalan kadınlarımız için sosyal rehabilitasyon ve psikolojik destek hizmeti verilip verilmediğinin araştırılması hakkındaki Fırsat Eşitliği Komisyonu Raporu

38.   Belediyemiz Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Ak Masa birimine vatandaşlarımız tarafından kaç adet iş başvurusu yapıldığı ve sonuçlarının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

39.   Belediyemize bağlı Basınevleri Hanımlar Spor Merkezinde vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin araştırılması hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu

40.   Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce ilçemizdeki pazarcı esnaflara yapılan işlemler hakkında Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu Raporu

41.   Belediyemiz Dış İlişkiler Müdürlüğünce ilçemizdeki okullarda okuyan öğrenciler için yurt dışına yapılan eğitim ve gezi programlarının olup olmadığının araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu

42.  İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Hasköy Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu

43.  İlçemiz sınırları içerisindeki okulların önlerinde satış yapan seyyar satıcılar hakkında gerekli tedbirlerin alınması hakkındaki Tüketici Hakları Komisyonu Raporu

44.  Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren Huzurevinde ücretli ve ücretsiz kalan yaşlı vatandaşlarımızın sayılarının tespit edilmesi hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

45.  Belediyemize bağlı Basınevleri Hanımlar Spor Merkezinde görev yapan personelin ve faaliyetlerden faydalanan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin insan hak ve hürriyetleri açısından incelenerek Belediye Meclisine bilgi sunulması hakkındaki İnsan Hakları Komisyonu Raporu

46.  Önergeler