T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı :  55676833-301.03-                                                                                                                    ... /11/2016

Konu : Aralık 2016 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01/12/2016 Perşembe günü saat 17.00'de Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı toplantısını başlatacaktır.

İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                   Mustafa AK

                                                                                                                                               Belediye Başkanı

 

 

 

G Ü N D E M

1. Yoklama

2. Geçen toplantı tutanak özeti

3. Mülkiyeti Belediyemize ait Yükseltepe Mahallesi 91260 ada 5 sayılı parselde bulunan gayrimenkulün, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun usul ve esasları doğrultusunda satışının yapılması, trampaya konu yapılması, kamulaştırma amacıyla takas işlemlerine konu yapılabilmesi, parsel üzerine kat karşılığı inşaat yapılmak üzere ihalesinin yapılması, ihale sonrasında da sözleşme veya sözleşmeler imzalanması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4. Etlik Mahallesi 9251 ada 37 parselde uygulama imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

5. Yayla Mahallesi 30772 ada 7, 8, 9 ve 10 sayılı parsellerde uygulama imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. Sancaktepe Mahallesi 31569/1-2, 30840/1 ve 31538 adada imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7. 19 Mayıs Mahallesi 4054 ada 5 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8. Ş. Kubilay Mahallesi 34366 adanın batısında 8x5=40 m²’lik trafo yeri konulması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9. Sancaktepe Mahallesi 31497 adanın kuzeyinde 8x5=40 m²’lik trafo yeri konulması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

10. Kanuni Mahallesi 30128 adanın güneyinde 8x5=40 m²’lik trafo yeri konulması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 

11. Esertepe Mahallesi 34779 adanın doğusunda 8x5=40 m²’lik trafo yeri konulması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu  

12. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Güçlükaya Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu 

13. Belediyemize bağlı olan Keçiören Bağlum Spor Kulübüne bağlı sporcuların almış olduğu ödüllerin tespit edilmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

14. Belediyemizce ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza cenaze hizmetleri noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu 

15. 2016-2017 Eğitim öğretim yılının başlangıcı münasebetiyle, belediyemiz tarafından öğrencilere kırtasiye malzemesi yardımının yapılıp yapılmadığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu 

16. Belediyemiz birimlerinden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün faaliyetlerinin araştırılıp incelenmesi hakkındaki Araştırma ve İnceleme Komisyonu Raporu

17. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu 

18. Belediyemiz birimlerinden Özel Kalem Müdürlüğü’nün 01.01.2016-30.09.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu 

19. Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2016-30.09.2016 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

20. İlçemizdeki okullarda öğrenim gören engelli öğrenciler için engelli rampasının olup olmadığının araştırılması hakkındaki Engelliler Komisyonu Raporu 

21. Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvuruda bulunan vatandaşlarımızın hangi konular da istek ve taleplerinin olduğu ve bu taleplerin hangilerinin karşılanıp karşılanmadığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu 

22. İlçemizde bulunan Yonca Yaşam Merkezinin sosyal faaliyetler açısından incelenmesi hakkındaki Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

23. Belediyemiz tarafından, ilçemizdeki Seyyar satıcılar ve Dilenciler için ne gibi çalışmalar yaptığının araştırılması hakkındaki Esnaf ve Sanatkârlar Komisyonu Raporu 

24. Belediyemizin yurt içinde bulunan Kardeş Belediyelerinin isimlerinin araştırılması hakkındaki AB ve Dış İlişkiler Komisyonu Raporu 

25. İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Bağlarbaşı Mahallesinde yer alan tarihi ve turistik yerlerin tespit edilmesi hakkındaki Tarih ve Turizm Komisyonu Raporu 

26. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Huzurevinin fiziki şartlarının araştırılması hakkındaki Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu

27. Belediyemize bağlı Özel Kalem Müdürlüğü’nde çalışan personellerin durumunun fırsat eşitliği ve insan hakları açısından incelenmesi hakkındaki Fırsat Eşitliği ve İnsan Hakları Komisyonu Raporu

28. Önergeler