• Akmasa Çağrı Merkezi Akmasa Çağrı Merkezi : 444 52 76    Bip Hattı Hattımız : +90 530 917 52 76
Mustafa Kemal ATATÜRK

Aralık 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

                                                                                                           T.C.

                                                                                    KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                                                                Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı:  5567     6833-301.03-E.1539                                                                                                                     21/11/2019

Konu: Aralık 2019 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

                                                                                                         İ  L  A  N

 

        Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 02.12.2019 Pazartesi günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı toplantısını başlatacaktır.

 

            İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                    Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı

 

 

G Ü N D E M

1. Geçen toplantı tutanak özeti

2. Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan memurlara Sosyal Denge Tazminatının ödenmesi için yapılacak olan sözleşmede Belediye Meclisince Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

3. İlçemiz Güçlükaya Mahallesi 91937 ada 1 parselde bulunan Cumhuriyet Kulesi Yapım işinin tamamlanabilmesi ile ilgili İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması için Belediye Meclisince Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

4. Keçiören Belediye Başkanlığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Danışma Merkezi’nin Çocuk Hizmet Merkezi olarak isminin değiştirilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.

5. Atapark Mahallesi 31074 ada 1 parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

6. Bağlarbaşı Mahallesi 33129 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

7. İlçemizde bulunan Cadde ve Sokaklara cepheli konut parsellerinin zemin katlarında ticaret yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

8. Bademlik Mahallesi 30509 ada 2 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu

9. Belediyemize ait taşınmaz mülklerin konut ve arazi olarak nerelere kiraya verildiği, kaç yıllığına ve ne kadara kiralandığının kapsamlı olarak araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

10. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Şevkat Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu

11. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda gençler için yapılan sportif faaliyetlerin araştırılması hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

12. Belediyemiz sorumluluğunda bulunan parklarda, çevre temizliğine katkı sağlayacak ne gibi çalışmaların yapıldığı, bu parklarda eğitici ve öğretici etkinliklerin düzenlenip düzenlenmediğinin araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu

13. Belediyemiz bünyesinde üniversite hazırlık kurslarının olup olmadığının araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu

14. Keçiören’de uygun görülecek bir parka Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU isminin verilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu

15. Belediyemiz birimlerinden Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün 01.01.2019-30.09.2019 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu

16. Belediyemiz birimlerinden Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

17. Belediyemiz bünyesinde çalışan engelli personelin sayısı ve birimlere göre dağılımı nasıldır? Varsa engelli personellerin çalışma şartlarını kolaylaştıracak ne gibi destekler sağlandığının araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu

18.  Belediyemiz birimlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne vatandaşlarımız tarafından gelen şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler Komisyonu Raporu

19.  Önergeler

21.11.2019