T.C.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

 

 

Sayı   :  55676833-301.03- 982623                                                                                                                                                                            24 /11/2021

Konu :  Aralık 2021 Olağan Meclis Gündemi İlanı

 

İ  L  A  N

 

          Keçiören Belediyesi Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20 ve 21’nci maddeleri gereğince aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 01.12.2021 Çarşamba günü saat 16.00’da Belediye Meclis Salonunda Aralık ayı toplantısını başlatacaktır.

              İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                                   Turgut ALTINOK

                                                                                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı

       GÜNDEM

 1. Geçen toplantı tutanak özeti
 2. Ödenek aktarması yapılması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 3. Sivil Savunma Amirliği tarafından hazırlanan, Keçiören Belediye Başkanlığı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönergesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 4. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacak olan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) çalışmalarından ruhsat bedeli alınmaması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 5. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. Maddesine göre, Belediyemiz ile Bolu İli Gökçesu Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 6. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. Maddesine göre, Belediyemiz ile Kırıkkale İli Balışeyh Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 7. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. Maddesine göre, Belediyemiz ile Çorum İli Bayat Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 8. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (p) fıkrası ile aynı Kanunun 74. Maddesine göre, Belediyemiz ile Batman İli Kayapınar Belediyesinin kardeş Belediye (Şehir) olunması hakkındaki Başkanlık yazısı.
 9. Kardeş Belediyemiz olan Erzurum İli Oltu Belediyesine Çevre Aydınlatma Direği hibe edilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 10. Genç Dostu Şehirler Proje ve Fikir Uygulama Yarışması İşbirliği Protokolü yapılmak üzere Belediye Başkanına imza yetkisi verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 11. Bangladeş’in ilk Başbakanı ve Devlet Başkanı olan Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman isminin parka verilmesi hakkındaki Başkanlık yazısı.
 12. Üst Haçil imar planı revizyonuna yapılan itirazlar hakkındaki Başkanlık yazısı.
 13. Yükseltepe Mahallesi 90677 ada 1 sayılı parselde imar plan değişikliği yapılması hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 14. Kamilocak Mahallesi 34377 ada 2 parselde imar planı yapılmasıhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 15. Çiçekli, İncirli, Kalaba, Güçlükaya, Emrah, Karargahtepe, Basınevleri, 19 Mayıs, Tepebaşı ve Şefkat Mahallelerine ait revizyon imar planına yapılan itirazlarhakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 16. Kışlabaşı ve Şenyuva imar planı revizyonuna yapılan itirazlar hakkındaki İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu
 17. Mülkiyeti Belediyemize ait, Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan gayrimenkullerin araştırılması hakkındaki Kanun ve Tarifeler Komisyonu Raporu
 18. Belediyemize ait olan Etlik Olimpik Yüzme Havuzu Tesisimizin fiziki yapısının incelenmesi hakkındaki Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu
 19. İlçemiz genelinde evsel atıkların (çöp) ayrıştırılması ve geri dönüşümüne yönelik evsel atığın niteliği, niceliği ve dönüştürülme durumuna göre farklı renklerde çöp poşetlerinin olup olmadığının araştırılması hakkındaki Çevre ve Sağlık Komisyonu Raporu
 20. Belediyemiz tarafından 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında okullarımıza temizlik konusunda ne gibi hizmetlerin verildiğinin araştırılması hakkındaki Eğitim ve Kültür Komisyonu Raporu
 21. İlçemizde bulunan isimsiz parklara isim verilmesine devam edilmesi hakkındaki İsimlendirme Komisyonu Raporu
 22. Belediyemiz birimlerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01.01.2021-30.06.2021 tarihleri arası harcama kalemlerinin incelenmesi hakkındaki Hesap Tetkik Komisyonu Raporu
 23. Belediyemiz birimlerinden Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nce tasarruf tedbirleri açısından nelere dikkat edildiğinin araştırılması hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
 24. İlçemiz sınırlarında yaşayan ve Milli Eğitimden Eğitim – Öğretim hizmeti alan engelli kardeşlerimize Belediyemizce ne gibi destek çalışmaları yapıldığı, ayrıca Belediyemize ait kurs merkezlerinde engelli olarak faydalananlara ne gibi hizmetlerin sağlandığının araştırılması hakkındaki Sosyal İşler ve Engelliler Komisyonu Raporu  
 25. Belediyemize ait Mahalle Konakları ile ilgili vatandaşlarımız tarafından gelen istek ve şikâyetlerin neler olduğu ve çözüm noktasında neler yapıldığının araştırılması hakkındaki Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonu Raporu                                                                                                                                                                                   
 26. İlçemizde faaliyet gösteren Balık Satış ve Pişirme Satışı yapan esnaflara Belediyemiz tarafından pandemi sürecinde ne gibi hizmetler yapıldığının araştırılması hakkındaki Esnaf Sanatkarlar ve Tüketiciyi Koruma Komisyonu Raporu
 27. Huzurevinde kalmak için başvuruda bulunan yaşlılarımızda hangi şartların arandığının araştırılması hakkındaki İnsan Hakları Yaşlılar ve Kimsesizler Komisyonu Raporu
 28. Büyük Kazak Ozanı Jabayev’in doğum gününün 175. Yılı anısına Belediyemizce ne tür etkinlikler düzenlendiği ve bu etkinliklere kimlerin katıldığının araştırılması hakkındaki Dış İlişkiler ve Türk Cumhuriyetler Komisyonu Raporu
 29. İlçemiz Esertepe Mahallesinde Belediyemizce yapılmış olan üst yapı (Asfalt, tretuvar, merdiven, yol kaplama, imar yolu açılması, yol bakımı) hizmetlerin araştırılarak Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Ulaşım ve Alt Yapı Hizmetleri Komisyonu Raporu
 30. Belediyemiz tarafından Osmangazi Mahallesinde yer alan parklarda yapılan çalışmaların araştırılması hakkındaki Kent Estetiği Park ve Bahçeler Komisyonu Raporu
 31. Belediyemiz tarafından 2022 yılı için planlanan Mahalle Konağı Yapım İşinin olup olmadığının araştırılması hakkındaki Etüd Proje ve Yatırım Faaliyetleri Komisyonu Raporu
 32. Kadın ve aileye dair öncü çalışmalarla diğer belediyelere de örnek teşkil edecek uygulamaların başlangıç tarihi olabilecek 5 Aralık Kadın Hakları Günü vesilesiyle program düzenlenerek Belediye Meclisinin bilgilendirilmesi hakkındaki Aile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Raporu
 33. Önergeler